Det var tidligere denne uken at flere etater innen stat og kommune aksjonerte mot et ulovlig bilverksted etter meldinger om brudd på flere punkter.

Ifølge Statens vegvesen, som initierte aksjonen, skal de ha mottatt tips at biler ble kjøpt billig deretter videresolgt etter dårlig gjennomførte reparasjoner.

Verkstedet har tre bygninger oppført på tomten som ifølge Skien brannvesen i tillegg var uforsvarlig.

- Forholdene var slik at jeg fatter vedtak om øyeblikkelig stenging, bekrefter brannsjef Guttorm Liebe ved Skien brannvesen overfor TA. Han meddeler at gårdeier har fått muntlig beskjed om vedtaket før dokumentene nå blir sendt ut.

Da TA var på stedet var Statens vegvesen, brannvesenet samt politiet å se på stedet. I tillegg var blant annet Arbeidstilsynet, Skattemyndighetene, Nav, Arbeidsgivertilsynet og Fylkesmiljøvern med på aksjonen.

- Stakk av

Politiet måtte rykke ut til stedet da en person stakk av fra verkstedet, ifølge brannvesenet. Dette er noe politiet bekrefter overfor TA.

- Det var noe usikkerhet rundt identiteten til vedkommende. Han ble tatt med til politistasjonen, og ble sluppet da dette ble undersøkt nærmere, forteller politiadvokat Wenche Merethe Kåsa ved Telemark politidistrikt.  Ifølge politiadvokaten kommer ikke vedkommende fra Norge, men om han oppholder seg ulovlig i landet er foreløpig ikke klart.

Kåsa utelukker ikke at politiet vil opprette en etterforskning mot stedet når den endelige rapporten er klar.

- Soveplasser

Ting kan tyde på at arbeidere har bodd på verkstedet etter funn av madrasser og lignende.

- Det så ut til at det var tilrettelagt for soveforhold, meddeler Liebe.

- Er det grunn til å tro at det er snakk om ulovlig utenlandsk arbeidskraft?

- Det var ingen etnisk norske på stedet. Folk forsøkte å rømme og situasjonen var uoversiktlig, forteller tilsynsleder for Telemark, Bjørn Tore Hansen, ved Arbeidstilsynet. Han forteller til TA at etaten på forhånd ikke hadde ventet synet som møtte dem da de kom til stedet.

- Det var rotete, det tydet på at folk bodde der, og det foregikk aktiviteter som ikke var oppgitt at verkstedet virksomheten drev med, legger han til.

Det er foreløpig uklart om dette er snakk om svart arbeid. Men skal vi tro Arbeidstilsynet var det flere arbeidere ved verkstedet enn bedriften hadde oppgitt.

Kan anmeldes

Alle bilverksteder er godkjenningspliktig. Statens vegvesen har derfor anmodet verkstedet om å slutte fram til det blir godkjent. I forskriftene til Statens vegvesen går det fram at det stilles spesifikke krav til lokaler og teknisk utstyr, teknisk leder og personale og til kvalitetsstyringssystem. Sammen skal disse reglene sikre reparasjoner med god kvalitet.

Dersom dette ikke skjer, vil Statens vegvesen gå til politiet.

- Da anmelder vi, og saken går over til politiet, forteller avdelingsingeniør ved Tilsynsseksjonen, Jarle Holt.

- Vi ser alvorlig på dette, og synes det er bekymringsfullt med såpass dårlig forfatning, avslutter Hansen i Arbeidstilsynet.