Kvinne (22) slipper straff etter å ha slått mann i hodet med champagneflaske

Artikkelen er over 4 år gammel

SKIEN: I forbindelse med en fest ble en ung mann slått hele tre ganger i bakhodet med ei full champagneflaske. Nå er kvinnen som ble dømt i Tingretten, frifunnet.

DEL

Kvinnen (22) ble i Tingretten i januar i år, dømt til fengsel i syv måneder for å ha slått en mann i 30-årene tre ganger i hodet med en champagneflaske under en fest i Bamble i 2013.

Les også: Ble slått i hodet med champagneflaske

Kvinnen og en mann (22) ble begge dømt. Mannen for å ha sparket den fornærmede i ansiktet mens han lå nede.

Tingrettens beslutning endte med at den 22 år gamle kvinnen og 22-åringen begge  måtte betale 4000 kroner hver i erstatning til den fornærmede, samt 50 000 kroner hver i oppreisning.

ANKET SAKEN

Begge anket saken. I Tingretten endte retten opp med at de to første slagene kunne ses på som nødverge, men at hun så overskred nødvergeretten.

Kvinnen har hele veien erkjent å ha slått fornærmede tre ganger i hodet med en flaske, men erklærte seg ikke skyldig. Verken i Tingretten eller Lagmannsretten. De sentrale bevismessige problemstillingene for lagmannsretten har vært om det for kvinnens del forelå nødverge. Hvis det ikke var nødverge, har spørsmålet vært om det er bevismessig grunnlag for å knytte fornærmedes skader til de tre slagene hennes.

Lagmannsretten har kommet til et annet resultat enn tingretten.

Det heter i dommen at "Lagmannsrettens flertall har på ulikt grunnlag funnet at kvinnens handlinger i sin helhet skal anses straffrie i medhold av nødvergebestemmelsene straffelovens § 48, slik at hun frifinnes."

Kvinnen frifinnes for straff, inndragning og erstatning.

LENGER FENGSELSSTRAFF

Mannen fikk riktignok ikke det sammen utfallet:

"Lagmannsretten har også funnet at mannens forgåelse må anses utført under særdeles skjerpende omstendigheter, slik at straffeloven § 232 kommer til anvendelse."

Mannens fengselsstraff økte fra seks måneder til syv måneder fengsel. I tillegg må han betale 4 000 kroner i erstatning til 30-åringen, 50 000 kroner i oppreisningserstatning og 8 000 kroner i saksomkostninger for tingretten og lagmannsretten til staten.

Ingen av dem er tidligere straffet.

Artikkeltags