Det var natt til 1. januar i 2016 at den nå 26 år gamle mannen fra Vest-Telemark og noen venner forsøkte å komme inn på et afterski-arrangement på nyttårsaften på Haukeli. De manglet imidlertid billetter, og dro tilbake til Rauland etter kort tid. På dette arrangementet ble en mann slått ned ved inngangspartiet, og dørvaktene forsøkte å løpe etter gjerningsmannen. Mannen som slo kom seg imidlertid unna i en ventende bil. Den fornærmede mannen, som fikk to brudd i kjeven, hadde ikke sett gjerningsmannen før slaget falt.

– Ikke godt nok bevist

TA har tidligere omtalt saken, hvor 26-åringen i fjor ble dømt til fem måneders ubetinga fengsel. Han ble videre dømt til å betale drøye 3000 kroner i erstatning, 25 000 kroner i oppreisning og 3000 kroner i saksomkostninger. 26-åringen, som hele tida har nektet for at det var han som slo, anket saken til Agder lagmannsrett, som har kommet fram til et annet resultat.

Lagmannsretten, bestående av tre fagdommere og fire lekdommere, har enstemmig frifunnet 26-åringen for slaget. De mener at det ikke er godt nok bevist at det var 26-åringen som slo.

– Lagmannsretten har etter ei samlet vurdering av bevisene, blitt stående ved at det ikke er hevet over rimelig tvil at tiltalte var gjerningsmann. Strafferettens strenge krav til bevis for tiltaltes skyld, fører derfor til at han må bli å frifinne, heter det i dommen.

Alle dommerne var enige i at 26-åringen må frifinnes. Når det gjelder det sivile kravet, ba 26-åringens forsvarer, advokat Bjørn Stormyr, om at klienten hans også måtte frifinnes for dette. Her har imidlertid flertallet av dommerne, de tre fagdommerne og to av lekdommerne, landet på at 26-åringen må betale oppreisning. De mener det er en klar sannsynlighetsovervekt for at det var 26-åringen som forvoldte skaden. Som kjent er beviskravet i sivile saker lavere enn i straffesaker, og de mener at beviskravet for oppreisning er oppfylt. Dermed er 26-åringen dømt til å betale 25 000 kroner i oppreisning og 3 172 kroner i erstatning til den fornærmede mannen.

Uklare vitnebeskrivelser

En dørvakt som var sikker på at det var 26-åringen som slo, kom med feilaktige beskrivelser av klærne som 26-åringen hadde på seg den aktuelle kvelden, og vitneobservasjoner av biler som var involvert var også usikre. Ei venninne av 26-åringen, som var med ham hele tida på stedet, den korte tida de var der, forklarte i retten at hun aldri så at han var involvert i noen episode.

– Et betydelig usikkerhetsmoment ved alle vitneobservasjonene er lysforhold og avstander. Det var mørkt og ikke utebelysning i området utenfor skisenteret. Det var imidlertid snø og skal ha vært noen fakler utenfor. Et område rundt inngangspartiet var også noe opplyst av lys innenfra, heter det i dommen.