– Han føler at han blir trodd, og det er han veldig glad for. Dette er en tidligere ustraffet familiefar som hele tida har stått fast på at han er uskyldig, sier 48-åringens forsvarer, Andreas Nyhaug.

I Nedre Telemark tingrett ble 48-åringen den 31. januar i år funnet skyldig i å ha voldtatt kvinnen med fingre, men ble frifunnet for voldtekt til samleie og dømt til tre år og tre måneders ubetinga fengsel. Han anket dommen og er nå enstemmig frifunnet av Agder lagmannsrett.

– En grundig begrunnelse

Nyhaug sier at dette er hans første sak for lagmannsretten med den nye sammensetninga. Tidligere ble skyldspørsmålet avgjort av en jury på ti personer som ikke trengte å gi noen begrunnelse for sin avgjørelse. Nå er det fem lekdommere og to fagdommere, som nå må redegjøre for sin avgjørelse.

– De har gitt en grundig begrunnelse for hvordan de vurderer bevisene. Det er et tankekors at tre dommere i tingretten enstemmig dømte ham, mens sju dommere i lagmannsretten enstemmig frifinner ham, med akkurat den samme bevisføringa som i tingretten, sier Nyhaug.

Agder lagmannsrett har enstemmig frifunnet 48-åringen for voldtekt. Når det gjelder det sivile kravet om oppreisning, mente en av lekdommerne og en av fagdommerne at det var en klar sannsynlighetsovervekt for at 48-åringen hadde hatt seksuell omgang med kvinnen mens hun sov og var sterkt berusa, og at han måtte betale oppreisning. Men det var rettens flertall uenige i, og han ble derfor også frifunnet for oppreisningskravet.

Fuktig fest

Som tidligere omtalt i TA skjedde hendelsen på en fuktig fest i Porsgrunn natt til 18. desember i 2016. En mann og hans samboer hadde fest, og mannen her inviterte blant annet 48-åringen, som er en gammel barndomskamerat. Senere på natta, etter at nesten alle gjestene hadde reist, hadde kvinnens samboer sloknet full i sofaen i stua. Den fornærmede kvinnen hadde gått og lagt seg tidligere på kvelden, fordi hun følte seg full. Hun forklarte at hun våknet opp av at hun ble voldtatt av 48-åringen, som var samboerens barndomskamerat.

Lagmannsretten viser til at kvinnen i to politiavhør endret eller utdypet den første forklaringa. Videre mener lagmannsretten at forklaringa hennes i retten var preget av stor usikkerhet om mange andre detaljer.

– Samlet sett kan ikke lagmannsretten se det annerledes enn at hennes ulike forklaringer svekker hennes troverdighet også med hensyn til om overgrep har funnet sted, heter det i dommen.

Ny analyse

Kvinnen hadde menstruasjon da hendelsen skjedde, og før runden i lagmannsretten ble det gjort nye analyser av avstryk som var gjort av 48-åringens fingre og negler. Om denne analysen har en sakkyndig forklart at det restmaterialet som var igjen på disse vattpinnene – etter undersøkelsen tidligere med tanke på epitelceller – var svært begrenset, men at dette ikke ga indikasjon på nærvær av blod.

48-åringen forklarte i retten at han ble helt overrasket og apatisk da han ble vekket av kvinnen som beskyldte ham for voldtekt. Han mente at kvinnen må ha trodd han var samboeren hennes og at hun tok initiativet til sex, og at hun så oppdaget at han ikke var samboeren.