Voldsepisoden skjedde under en ungdomsfest i Skien på nyttårsaften i 2016. Huseieren var på hytta, da han fikk melding om at en ungdomsfest i huset hans var ute av kontroll. Han ringte derfor til et par kamerater som sa seg villige til å hjelpe. De spaserte så til huset i nabolaget deres for å avslutte festen. De to voksne mennene så raskt at det var samlet flere titalls ungdommer der, både utenfor og inne i huset, og de ringte til politiet. Men politiet hadde ikke anledning til å komme, og mennene ble bedt om å ringe etter bistand hvis det skulle være nødvendig.

De gikk deretter inn i huset, hvor de kom fra hverandre. En av mennene, en 39 år gammel familiefar, ble raskt jaget ut av huset av flere ungdommer. Han ble tatt igjen, slått i bakken og der ble han tildelt flere harde slag og spark. Han endte opp med en ansiktsskade som måtte opereres, og han ble sykemeldt i lang tid.

Slipper å betale erstatning

I Nedre Telemark tingrett ble fem ungdommer dømt til 420 timers samfunnsstraff for å ha deltatt i voldsepisoden. Siden alle var under 17 år da hendelsen skjedde, slapp de fengsel. Alle fem ble også dømt til å sammen betale 100 000 kroner i erstatning til den fornærmede.

Den 18 år gamle idrettsutøveren, som hele tida har nektet straffskyld, anket dommen. Det samme gjorde en av de andre dømte, en mann som nå er fylt 19 år. Agder lagmannsrett har frifunnet idrettsutøveren, men 19-åringen vant ikke fram med anken når det gjelder straffeutmålinga, og han må dermed gjennomføre 420 timer samfunnsstraff. Under ankeforhandlinga frafalt den fornærmede erstatningskravet mot de to, og begge er derfor frifunnet for kravet om erstatning.

I retten forklarte 18-åringen at han løp etter, men at han stanset et stykke unna, da han så flere sparke og slå mannen som lå nede. 18-åringen sa at han «frøs til», og at han ikke turte å gå imellom, siden han selv var redd for å få juling. Det er også på det rene at 18-åringen var edru og at han ikke drikker alkohol.

Stoler ikke på vitneforklaring

Agder lagmannsrett konstaterer at det bare er ett av de andre vitnene som forklarte at den 18 år gamle idrettsutøveren utøvde vold, men retten stoler ikke på forklaringa til dette vitnet, og lagmannsretten kan ikke utelukke at 18-åringen forklarer seg riktig.

– Under henvisning til den strenge bevisbyrden i straffesaker blir han etter dette å frifinne for det prinsipale grunnlaget i tiltalen, heter det i dommen.

Lagmannsretten har også, under en viss tvil, frifunnet 18-åringen for å ha unnlatt å hjelpe en person i nød.

– Det vises til at selv om fornærmede ble alvorlig skadet, var skadene ikke så omfattende at de grenser opp mot tap av liv eller helse. Det er heller ikke opplyst at fornærmede sto i åpenbar fare for å miste synet. Fornærmede fikk hjelp etter relativt kort tid, og det er ikke kjent at skadeomfanget ville vært mindre dersom fornærmede hadde kommet raskere til lege, heter det i dommen.