Må pleie syk kone – slipper å sone i fengsel

Vant fram: 60-åringens forsvarer, advokat Andreas Nyhaug, mente at det foreligger spesielle omstendigheter i denne saken, noe dommerne i lagmannsretten var enige i.

Vant fram: 60-åringens forsvarer, advokat Andreas Nyhaug, mente at det foreligger spesielle omstendigheter i denne saken, noe dommerne i lagmannsretten var enige i. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

SKIEN: En 60-åring som ble dømt for grovt trygdebedrageri, slipper å sone i fengsel fordi den syke kona hans ikke kan klare å bo alene.

DEL

I perioden fra mars 2014 til juni 2015 oppga ikke mannen alle timene han jobbet på meldekortene til Nav. Dermed fikk han 192 777 kroner mer fra Nav enn han skulle hatt. Saken var først oppe i Nedre Telemark tingrett i vår. Her ga 60-åringen en uforbeholden tilståelse, og han ble dømt til 75 dager i fengsel. 60-åringen anket saken til Agder lagmannsrett.

– Helt avhengig av hjelp

I lagmannsretten forklarte 60-åringen at kona hans har en sykdom og helsetilstand som gjør at hun ikke kan klare seg alene hjemme. Han sa at kona også er helt avhengig av at han kjører henne til butikken og medisinsk behandling, og at hun er nervøs for å være alene hjemme på grunn av hjelpebehovene sine. 60-åringen var selv sterkt bekymra for hvordan det ville gå med kona, om han måtte sone en fengselsstraff.

Aktor, politiadvokat Svein Folkestad, mente at anken skulle forkastes. Mannens forsvarer, advokat Andreas Nyhaug, argumenterte med at det i denne saken foreligger spesielle omstendigheter som tilsier at det vil være riktig å reagere med samfunnsstraff i stedet for ubetinget fengsel.

– Under betydelig tvil

Lagdommerne Karl-Einar Knudsen, Helge Nilsen og ekstraordinær lagdommer Stig Viken har under betydelig tvil kommet fram til at 60-åringen skal slippe fengselsstraff.

– Lagmannsretten er under betydelig tvil, kommet til at det må anses å foreligge et såpass klart avvik fra det som kan betegnes som normaltilfellene, og at det i stedet for ubetinga fengsel kan idømmes samfunnsstraff. Det som gjør at forholdene i saken her skiller seg klart ut fra normaltilfellene, er det omsorgsansvar som siktede har overfor sin ektefelle og de konsekvenser det kan få for ektefellen dersom siktede blir borte fra hjemmet flere døgn i strekk i sammenhengende to måneder i forbindelse med soning av en ubetinga fengselsstraff, heter det i dommen.

Lagmannsretten har enstemmig endret straffen til 60 timers samfunnsstraff, med ei gjennomføringstid på 120 dager. Om 60-åringen ikke gjennomfører samfunnsstraffen som avtalt, må han sone 60 dager i fengsel.

Artikkeltags