Gå til sidens hovedinnhold

Advokatene billigst i Telemark

Artikkelen er over 16 år gammel

Bosted er avgjørende for hvor mye du må betale for en time hos advokat. Billigst er det i Telemark, mens advokatene i Akershus og Oslo er de desidert grådigste.

En fersk undersøkelse fra Advokatforeningen viser at gjennomsnittsprisen for en time hos advokat er 994 kroner; uten moms (nesten 1250 kroner med moms). Men prisene varierer veldig med hvor i landet du bor.

Heldigst er de som holder til i Telemark. Her er timesatsen 882 kroner (uten moms). Dyrest er det i Akershus med et snitt 1074 kroner. Oslo følger like bak. Bergen og Trondheim ligger også godt over landsgjennomsnittet, mens for eksempel Tromsø ligger noe under.

I seks fylker må du ut med mer enn 1000 kroner timen, men prisene varierer også veldig internt i fylkene. Dermed vil det uansett lønne seg å sjekke priser hos flere advokatfirmaer før du søker råd. Advokatforeningens undersøkelse viser en prisforskjell på nesten 2000 kroner timen! Laveste pris er 500 kroner. Den høyest er 2410 kroner.

Klienter fra næringslivet som søker råd hos forretningsadvokater, betaler mest. Her er landsgjennomsnittet på 1161 kroner.

BILLIGE ALTERNATIVER

Generalsekretær i Advokatforeningen Merete Smith mener likevel undersøkelsen viser at advokathjelp ikke nødvendigvis må bli så veldig dyrt.

- I alle fylker finnes det advokater med timepriser under 1000 kroner, og undersøkelsen viser at privatpersoner får timepriser som ligger under det næringslivet må betale. En langvarig rettssak vil nødvendigvis koste en del, men i mange tilfeller vil det holde med noen timer hos en advokat for å ordne opp i det man lurer på, sier Smith.

Ofte er det også dyrere å søke hjelp hos de største advokatfirmaene enn der det er færre ansatte. Jo flere ansatte, jo høyere timepris viser undersøkelsen. Dyrest er det hos de virkelig store advokathusene med mer enn 50 ansatte.

VIL HA MAKSPRIS

Knut Storberget - stortingsrepresentant i justiskomiteen for Arbeiderpartiet og selv advokat - er langt fra fornøyd med sine advokatkolleger og mener dagens priser er en trussel mot rettssikkerheten. Derfor har han fremmet et forslag i Stortinget om at det skal settes en makspris, en øvre sats, for hvor mye advokatene kan ta i timen. Han ser for seg en timepris på rundt 800 kroner.

- Noe må gjøres for å bremse kostnadsnivået for ta en sak gjennom rettsapparatet. Det er for dyrt for mange, og vi ser ofte eksempler på at de som har rett, ikke får rett fordi de ikke har råd til å føre saken videre, sier Storberget.

Han hevder selv at han kjenner til flere tilfeller, blant annet i saker som omhandler samvær med barn, der folk ikke har tatt sjansen på å føre saker for rettssystemet fordi de ikke har hatt råd.

UENIGHET

Generalsekretær Smith Advokatforeningen er, ikke uventet, kritisk til Storbergets forslag.

- Det vil innebære en regulering av avtaler mellom to private parter. Overalt ellers i samfunnet går utviklingen i motsatt retning, og det satses på tiltak som øker konkurransen. All erfaring fra andre områder viser at prisregulering svekker konkurransen og hemmer utvikling av nye tilbud. Makspris kan også bli minimumspris som trekker de laveste timeprisene oppover mot maksprisen, hevder Merete Smith.

Storberget synes dette er en underlig argumentasjon.

- Med makspris vil det jo ikke bli noe forbud mot å ta lavere satser. Jeg tror ikke det vil føre til en lavpris i praksis. Dersom lavere priser fører til at flere tar kontakt med advokater kan det tvert imot føre til økt konkurranse, sier Storberget.

6. juni behandles forslaget hans i Stortinget, men det kommer sannsynligvis ikke til å få flertall. Både regjeringspartiene og Fremskrittspartiet vil trolig stemme mot.

- Vi er i alle fall imot, sier Andre Kvakkestad, Frp-medlem i Justiskomiteen.

- Jeg tror et slikt vedtak vil føre til at advokater som ligger under makspris vil øke prisen til det nivået, og at de som ligger høyere, vil finne nye måter å få seg den betalingen de vil ha, for eksempel ved at penger betales under bordet. Jeg har mer tro på åpenhet og fri konkurranse.