Får et halvt års permisjon fra politikken

PORSGRUNN: Ordfører Robin Kåss innstiller på at Adrian Ness Løvsjø (Frp) får et halvt års permisjon fra politikken.