63-åringen, som er dømt til fem måneders fengsel for seksuelle handlinger mot den åtte år gamle jenta, ble frikjent for oppreisningskravet. Agder lagmannsrett har nå dømt jenta til å betale mannens saksomkostninger i forbindelse med anken. Jenta var sju år da overgrepene skjedde. To rettsinstanser mener det ikke er særdeles skjerpende at overgriperen visste at jenta var hjertesyk da han forgrep seg.

INGEN SVAKHETER

Kravet i Aust-Telemark tingrett var begrenset oppad til 60 000 kroner, men retten frifant 63-åringen på dette punktet. Det var heller ikke særdeles skjerpende at jenta bare var sju år. Jentas advokat anket avgjørelsen til Agder lagmannsrett. Lagmannsretten fant ingen grunn til å behandle anken.

- Lagmannsretten finner ikke at det foreligger svakheter ved tingrettens avgjørelse som tilsier at anken bør fremmes, heter det i dommen.

63-åringen har deretter krevd å få dekket sine saksomkostninger - og lagmannsretten setter de til 2000 kroner. I dommen står det svart på hvitt at åtteåringen må betale sin egen overgriper denne summen.

VISSTE OM SYKDOMMEN

Både jentas advokat og stefar er fortvilet over kravet, men regningen er allerede betalt.

- Både vi og vår advokat ble sjokkert over kravet. Dette er å snu hele saken på hodet. Ingen jeg har pratet med skjønner at dette går an. Vi trodde også det var normalt at man ikke ble ilagt saksomkostninger så lenge anken ble avvist. I stedet for at jenta får penger, må hun betale sin egen overgriper. Barn har tydeligvis ingen rettssikkerhet. Her har 63-åringen utnyttet et nært vennskapsforhold og han visste at jenta var hjertesyk da han forgrep seg, sier en fortvilet stefar.

ER FREMDELES NABO

Åtteåringen har en hjertelidelse og det er ikke mer enn en måned siden hun ble operert sist. Det skal etter forholdene stå bra til, men jenta oppholder seg fremdeles på sykehus. Kravet fra lagmannsretten har ikke gjort hverdagen lettere for den hardt prøvede familien. I tillegg til operasjoner og pengekrav må jenta også takle det faktum at hun fremdeles er nabo til overgriperen. Akkurat nå soner han dommen og stefaren sier til TA at de jobber hardt for å få solgt leiligheten - slik at de kan flytte til et annet nabolag.

- Hun tør ikke gå ut aleine lenger, sier han.

Etter det TA erfarer skal borettslaget som jenta og 63-åringen bor i - nå jobbe aktivt for å få 63-åringen hevet ut av leiligheten sin. Borettslaget mener de har en god sak siden overgrepet skjedde i borettslagets leilighet.

- Det hadde spart familien for mye, sier stefaren.

SJOKKERT MOR

Stefaren sier han i begynnelsen rett og slett ikke sa noe om kravet fra overgriperen til jentas mor.

- Hun har nok å tenke på, men til slutt måtte jeg jo si det. Hun ble helt sjokkert hun også. Vi sitter igjen med en følelse av at man helst ikke skal belaste rettsapparatet med slike saker som dette, sier stefaren til TA.

TOK IKKE HENSYN

Jentas advokat, Ottar Lien, tar dommen fra lagmannsretten til etterretning, men synes dommen og kravet på 2000 kroner mot en åtteåring er drøy.

- I den opprinnelige saken fremmet jeg et erstatningskrav på opptil 60 000 kroner - og jeg mener jeg begrunnet det ganske bra. Tingretten tok likevel ikke hensyn til at overgriperen visste av jenta var hjertesyk da han forgrep seg. Det er særdeles skjerpende, mener jeg. Ved å påvise personskader kunne vi brukt en annen bestemmelse da vi fremsatte vårt krav, men jeg mente det var helt feil å påføre jenta ytterligere undersøkelser. Resultatet av det hele er nesten ikke til å tro, sier Lien.

BLIR IKKE ANKET

På vegne av åtteåringen har Lien nå søkt kontoret for voldsoffererstatning om erstatning derfra.

- Kjennelsen fra lagmannsretten blir ikke anket. Eneste mulighet er Høyesterett og det er liten sjanse for å nå frem. I tillegg risikerer familien ytterligere krav om saksomkostninger, sier Lien.