Hjuksebø (67 elever), Akkerhaugen (67 elever), Nordagutu (26 elever) og Gvarv (178 elever) barneskoler er nå formelt nedlagt. De 338 elevene fra disse skolene skal overføres til nye Sauherad barneskole – som skal lokaliseres på Akkerhaugen. I hvert fall hvis formannskapets vedtak i går kveld – etter et forslag fra Høyres Wenche Akkerhaugen – står seg i kommunestyret når saken skal avgjøres i desember.

EN SKOLE

Det ble også vedtatt at selv om skolebygningene er fysisk plassert på to steder, skal alt drives som én skole. Det var mange motforestillinger til alle aspekter ved skolesaken i formannskapet i går kveld. Nils Angard (Sp) var den som var krassest og etterlyste svar på en rekke spørsmål. Han foreslo først og utsette hele strukturdebatten, men fikk ikke gehør for det.

IKKE GOD POLITIKK

– Her er det mye som ikke er dokumentert. Hva med skysskostnadene ved en sentralisering av alle skolene? Fylkeskommunen bør høres i en slik sak. Vi kan ikke gjennomføre et prinsippvedtak uten å vite helhetsbildet. Hva med SFO-ordningen? Hvem blir berørt, hvordan skal hverdagen for folk med lang reisevei gå opp? Det hadde vært vesentlig å få dette på plass først. Hva med etterbruk av nedlagte skoler og sambruksanlegg? Hvem skal eie og drifte de og hva vil det koste kommunen å drifte bygg uten innhold? Nærmest alle foreldre på Hjuksebø har sagt at de vil søke om overføring av ungene sine til nabokommunen (Notodden, journ.anm.). Hva vil det koste? Det sies at en sentralisering vil spare inn på spesialundervisningsutgiftene. Hva slags beløp snakker man om? Og hva med framdriften av alt dette? Folk må få mulighet til å tilpasse seg. Dette skulle vært klarlagt på forhånd. Folk aksepterer ikke dette som god politikk,tordnet Angard.

DET VIL KOSTE

Administrasjonen i Sauherad kommune svarte at skyss- og SFO-problematikken er utredet i sakspapirene, men la til at «det vil koste» å få på plass nye ordninger.

– Plan om etterbruk av bygg kommer senere, sa rådmann Hans Erik Utne.Ifølge oppvekstsjef Monica Bø vil det koste rundt 800 000 kroner å sette opp en ekstrabuss for å frakte utsatte grupper.

Angards utsettelsesforslag fikk bare hans egen stemme og Sp-politikeren foreslo deretter følgende:

– Hjuksebø opprettholdes med 1. til 7. trinn som i dag. Nordagutu og Akkerhaugen skoler legges ned. 1. til 4. trinn på Nordagutu flyttes til Hjuksebø og elevene ved Akkerhaugen flyttes til Gvarv. Også dette ble nedstemt.

Ordfører Hans Sundsvalen (Ap) vil egentlig ikke legge ned noen skoler, men har innsett at han er i mindretall.

MISTER FOTFESTET

– Vi står overfor en voldsom sentralisering. Det er til dels en smadring. Kanskje er det det som må til. Det vil tiden vise. Jeg tror rapporten tar feil når det gjelder innsparinger, men det er umulig å bevise nå. Når flertallet har sagt sitt tror jeg vi ender med en skole i Sauherad. Da får vi se hva vi kan gjøre for de som bortimot mister fotfestet. Det er mange foreldre som kommer til å slite med dette vedtaket, sukket ordføreren.