Overlege Hanne Thürmer har siden 2009 møtt over 250 pasienter med kronisk utmattelsessyndrom i utredninger av pasientgruppen ved Notodden sykehus. De fleste har sagt ja til å delta i en eventuell ME-studie.

– Sammen med fire universitetssykehus, er Notodden sykehus det eneste lokalsykehuset som deltar i det nasjonale ME-forskingsprosjektet, forklarer overlegen.

Studien skal undersøke om et medikament som brukes mot blant annet lymfom og leddgikt, også virker gunstig på ME-pasienter.

FINNES IKKE KUR

32 av de 152 pasientene i studien, blir fulgt opp og undersøkt av overlege Hanne Thürmer og hennes kolleger ved Notodden sykehus.

– I dag finnes det ikke behandlingstilbud til ME-pasienter. De må lære seg å leve med sykdommen, forklarer Thürmer. Teorien er at utmattelsen skyldes en autoimmun sykdom der kroppen angriper eget endotel. Endotel er et stoff som dekker alle indre overflater i kroppen og som finnes i mange organer. Det kan forklare hvorfor ME gir så mange ulike symptomer. Medikamentet kan føre til at endotelnivået normaliseres og dermed gjør at symptomene reduseres eller forsvinner. De første deltakerne i studien ble innkalt i september. Forskingen gir svar om tre til fire år.