15 sauer drept av gaupe i sommer

UTSATT: Gaupetrusselen gjør at mange telemarkslam aldri kommer tilbake til hjemgården etter årets beitesesong.

UTSATT: Gaupetrusselen gjør at mange telemarkslam aldri kommer tilbake til hjemgården etter årets beitesesong. Foto:

Artikkelen er over 7 år gammel

TELEMARK: Statens naturoppsyn har hittil i sommer undersøkt 47 sauekadaver. 15 av disse er dokumentert drept av gaupe, mens 15 har usikker årsak. Sauebønder i Tokke og Drangedal fortviler over tap, som kan skyldes at ingen gauper ble felt i beiteområdene i vinter.

DEL

Sauebøndene Dreng og Aud Grete Haugehåtveit i Tokke fikk fellingstillatelse på ei gaupe i begynnelsen av juli. Den ble felt.

LIGGER OG VENTER

- Sauene går på beite rett ved gården. Likevel har jeg sett gaupa to ganger i sommer da jeg skulle hente dyra. Selv om det ble felt ei gaupe, har jeg sett dyr igjen. Den lå så fokusert, kikket på flokken og stakk fort av da den så meg. I vinter ble det ikke felt noen gauper i vårt område. Det kryr av gaupe her, sier Aud Grete Haugehåtveit.

De søkte om enda en fellingstillatelse i juli, men fikk avslag.

- Jeg ble skuffa da svaret er at det skal være gaupe i dette området. Det er ille for sauene er ikke trygge selv om de går nær gården.

GAUPE OG KONGEØRN

Med forbehold om at SNO har kadaver som ikke er lagt inn i databasen, er status per 3. august at 47 kadaver er undersøkt fra totalt 11 kommuner i Telemark.

- Det er påvist skader av gaupe eller kongeørn i sju kommuner. 15 lam er tatt av gaupe og to lam er tatt av kongeørn, oppsummerer seniorrådgiver i miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Telemark, Odd Frydenlund Steen.

- BJØRN I BEITET

Bjørn, ulv og jerv er ikke registrert som skadegjørere så langt i år, men sauebonde Svein Morten Sydtveit i Drangedal tror en bjørn er skyldig i at en voksen sau er drept i Tørdal.

- Jeg har tatt bilder av bjørnespor. Dessuten var den voksne sauen jeg fant nesten helt oppspist og halsbåndet av kraftig nylon var revet av. Tapet er hittil to voksne og åtte lam, oppsummerer Sydtveit.

Sammen med to andre grunneiere har han sommerbeite i Tørdal.

- Det ble bare felt ei gaupe i Drangedal i vinter og det var ikke i området der sauene beiter. Det er mye gaupespor om vinteren og jeg har tatt mange bilder av gaupe med viltkamera. Det bør felles tre til fire gauper i gaupejakta. I fjor mistet vi 60 lam. Tapstallet er blitt verre og verre for hvert år, sier Sydtveit.

FIKK IKKE FELT

- Det har vært noen ekstra problemer med tap i Tørdal i sommer, der vi også ga fellingstillatelse på ei gaupe, sier Frydenlund Steen.

Sydtveit bekrefter at sambeitet han er en del av, fikk felling i juli. Innenfor den uka dyret skulle felles, lykkes det ikke å avlive skadedyret.

Hos Haugehåtveit i Tokke går nå 22 sauer og 51 lam på beite ved gården.

- Ti lam er tapt hittil i sommer, oppsummerer Aud Grete Haugehåtveit.

Seks av disse er undersøkt av SNO og fem av dem er dokumentert drept av gaupe, den siste er registrert under usikker dødsårsak.

REV OG HUND

SNO har videre dokumentert at seks lam er tatt av rev. Tre av disse er drept på innmarksbeite hos den samme sauebonden. De andre lammene som er drept av rev, er angrepet på beite i Bø, Drangedal og Notodden.

Hund er skyld i tre undersøkte lammedrap hittil i sommer. Alle tre tilfellene har skjedd på Morgedalsheia i Kviteseid hos den samme sauebonden, viser oversikten fra Statens naturoppsyn. Ti lam er tapt med årsak i ulykke/ikke rovvilt, konkluderer SNO.

Artikkeltags