Vil ha vei fra Skyggestein til Rugtvedt - dropper firefelt gjennom Grenland

SKIEN: Midt i arbeidet med å få på plass riksvei 36 mellom Skien og E18 lanserer Bamble kommune et nytt prosjekt. De ønsker å se på en kobling av riksvei 36 fra Skyggestein til Rugtvedt. - Dette vil løse mye, sier ordfører Hallgeir Kjeldal. Samtidig skrinlegges firefeltplaner gjennom Porsgrunn og Skien.