Regjeringen stod for beslutningen i forrige måned.

Informasjonen kommer fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Det norske økosystem

De nye naturreservatene er Bjønnstille, Muttjønn og Skitnebufjellet - alle Notodden - pluss Ørnehallen og Østeråtfjellet i Drangedal. I tillegg er to reservater utvidet: Korseikåsen i Porsgrunn og Navassfjellet i Drangedal (og Gjerstad i Agder).

De nye naturreservatene varierer i størrelse fra 378 dekar til 1417 dekar.

En kjerne er ønsket om "å sikre viktige områder for naturmangfold i det norske økosystem".

Karbonlager

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide sier i en kommentar:

- Skogen spiller en avgjørende rolle i naturmangfoldet i Norge. Den er et viktig karbonlager og en avgjørende klimapartner for å nå klimamålene våre.

- Skogen er hjemmet til mye sårbar natur, som vi er helt avhengige av, og som vi må ta godt vare på. Regjeringen er opptatt av at skogvernet skal være treffsikkert, slik at vi fanger opp og verner truede arter.

For landet sett under ett er det 26 nye skogområder i sju fylker som ender opp som naturreservater.

Samarbeidet om frivillig vern av privateid skog startet opp i 2003. Skogeierorganisasjonene og miljømyndighetene er parter. I alt skal 739 skogområder så langt ha blitt vernet.