Det er informasjon fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark som tilbyr oppdaterte sjøfuglkart i Telemark og Vestfoldskjærgården.

Det heter at lista over øyer du kan jakte er hentet inn med samtykke fra grunneierne. Skal du jakte andre steder, må den enkelte selv få grunneieres tillatelse.

Kan gå i land

Utgangspunktet er at alle norske statsborgere med gyldig jegeravgiftskort har rett til å jakte på sjøen. Det gis også tillatelse til "at jegere går i land og jakter fra noen utvalgte områder i skjærgården der staten, fylkeskommunen eller kommunene er grunneier". I dette tilfelle gjelder det fram til 31. mars neste år.

På blant andre disse områder i skjærgården gjelder allmenn sjøfugljakt:

Kattholmen, Bukkøya, Siktesøyholmene og Rognlia - Porsgrunn

Veste Holme, Iris og Daumannsbukta - Bamble

Skata, Portør, Lille Fluer og Brattøy - Kragerø

Regler

Visse regler må følges under jakten. Eksempelvis er det ikke tillatt med bruk av motorbåt nærmere enn to kilometer fra land, holmer, skjær og holmer.

Kamuflasje kan benyttes - men fjernes etter bruk.

Jaktutbyttet må det tas vare på, og slakteavfall skal ikke kastes på havet eller legges igjen.

Siden 1. august har det vært tillatt med jakt på ulike fugler, lista ble utvidet 21. august og så 10. september - og altså nå snart, 1. oktober.