Det skriver hun i en melding til TA.

– Jeg synes det forferdelig vondt å få enda en stor belastning av kommunen, melder hun og henviser til sine advokater for flere kommentarer.

Enstemmig ja

Det ble klart i torsdagens ekstraordinære formannskapsmøte, som bare hadde en sak på agendaen, ja eller nei til anke. Det ble et rekordraskt møte, som varte i sju minutter før votering. Resultatet ble et enstemmig ja.

Ordfører Tor Peder Lohne tok ordet først.

– De som har rett til erstatning skal få det. Vi har hele tiden sagt at alle erstatningssaker skal behandles etter gjeldende regler. Kommune vil sikre likebehandling. Men det er rettens regler som skal telle og ikke Drangedal kommunes skjønn, sa han og henviste til rådet fra advokat Terje Marthinsen.

– Det er en tydelig vurdering at rettens regler ikke er fulgt, og at flere bevis ikke har blitt vurdert. Vi har derfor fått råd om å anke dommen, sa han.

Lohne var også klar på at dette ikke var en lett beslutning.

– Vi skjønner også at det er en belastning for Cecilie Haugen. Men uavhengig av denne dommen fortsetter jobben mot mobbing med full styrke. Det skal være trygt å vokse opp i Drangedal, poengterte han.

– Vanskelig sak

Trond Jarle Roalstad (Ap) støttet ordføreren.

– Vi har diskutert saken, og det har vært en tung sak å diskutere. Men vi er enige med Sp basert på tilbakemelding fra advokaten at vi ønsker å få alle bevis vurdert. Vi ønsker at den endelig dommen skal være basert på fakta.

Knut Bøen (Frp) som var vararepresentant for Anna Henriette Straume ga uttrykk for at han håpet at mobbesaken snart var over.

– Det inntrykket har jeg fra andre jeg har snakket med også. Jeg håper at vi kan sette en strek etter hvert.

Det håper deler også Dag Arild Brødsjømoen (Frp). Han ønsket opprinnelig å ikke anke, men etter råd fra advokaten snudde han. Drangedal kommune må betale erstatningen dersom saken ikke blir anket. Taper kommunen ankesaken, betaler forsikringsselskapet KLP eventuelle erstatninger.

– Det er ingen som vinner på dette. Jeg håper vi kan lande det snart.

Drangedal kommune vil være raske på labben med en anke.

– I løpet av uka har vi det plass, anslår kommunedirektør Hans Bakke.

I tråd med innstilling

Vedtaket var i tråd med kommunedirektør Hans Bakkes innstilling som var på tre punkter.

1. Med bakgrunn i de vurderinger som kommer fram i saken ber formannskapet kommunedirektøren gå i dialog med vårt forsikringsselskap med sikte på å ta stilling til spørsmålet om anke i dom av 25. februar om erstatning for mobbing.

2. Formannskapet er innstilt på at saken må ankes dersom dette er anbefalingen fra forsikringsselskapet og vår advokat.

3. Kommunedirektøren bes opprettholde en tydelig prioritering av det systematiske forebyggende arbeidet mot mobbing i skoler og barnehager i kommunen.

Saken vokste fort i omfang, men sank etter hvert fra 80 til 49 personer som tok steget med å kontakte advokat.

Les også

Har blitt kontaktet av 49 personer: Etterlyser «mørkegruppe»

Bakgrunn for saken

Drangedal kommune er saksøkt av Cecilie Haugen med krav om erstatning for skader som følge av mobbing i grunnskolen. Cecilie Haugen krever erstatning for skader hun mener skyldes svikt ved håndteringen av mobbing ved Bostrak skole fra 1997–2004 og Drangedal ungdomsskole fra 2004–2007 i Drangedal kommune. Telemark tingrett fattet 25. februar dette året følgende dom i saken:

1. Drangedal kommune v/ordføreren dømmes til å betale Cecilie Haugen 2 127 980 kroner innen 14 dager etter dommens forkynnelse.

2. Drangedal kommune v/ordføreren dømmes til å betale Cecilie Haugen 125 000 kroner for påførte og framtidige utgifter innen 14 dager etter dommens forkynnelse.

3. Drangedal kommune v/ordføreren dømmes til å betale Cecilie Haugen 1 002 504 kroner for sakens kostnader.

Formannskapet ble i sitt møte 1. mars orientert av advokat Terje Marthinsen om innholdet i dommen og mulige konsekvenser av den. På denne bakgrunn fremmes denne saken for formannskapet.