Torsdag ettermiddag presenterte Kari Floten, prosjektleder i Statens vegvesen planene for det arbeidet som nå pågår med vegkorridorer for strekningen mellom Skjelsvik og Skyggestein. Samt arbeidet med kryssløsninger mellom en ny E18, som Nye Veier, arbeider med, og ny riksveg 36.

Problemet for det siste er at de planene som Nye Veier har lagt for kryss i Skjelsvik er basert på å kople ny E18 sammen med dagens riksveg 36.

– Det vi ser er at forslaget som nå ligger til høring ikke er robust nok eller framtidsrettet, sier Kari Floten.

Jobber med forslag

– Vi jobber nå på spreng med å komme opp med forslag til nye løsninger. Det vi ser på er kryssløsninger i fjellet, vi ønsker ikke en kryssløsning i dagen i Skjelsvikdalen, sier Floten til Skien bystyre.

– Nye Veier har sitt mandat, det er basert på dagens riksveg, vårt prosjekt var ikke startet opp. Men det vi ser på er å finne et sted i fjellet der vi kan få samlet korridorer, sier Floten.

Men det er ikke bare kryssløsning der som gir utfordringer. Det er også en utfordring at det trolig ikke blir en riksveg som går mot Skien sentrum, men svinger av lenge før dette.

– Dette vil jo bli fullstendig kræsj, sier Knut Einar Aas fra Ap.

– Nå ble jeg rett og slett veldig bekymret, sier han.

Har et annet oppdrag

– Har dere helt glemt Skien sentrum, lurte Tomas Bakken fra Bypartiet.

– Alle forslagene om ny riksveg 36, hvis man ser på korridorene, så svinger disse av ved Menstadbrua. Og Skien vil ikke få noe igjen for dette prosjektet. Kommer dere ikke til å arbeide med vei opp mot Skien sentrum, lurte han videre.

– Vi har ikke forlatt Skien helt, men vårt oppdrag er fra Skjelsvik til Skyggestein. Vi har tatt med både en rett line og med en sving. Men vi som arbeider med dette prosjektet, riksveg 36, har ikke mandat til å se utover denne strekningen og de linjer som er lagt, sier Kari Floten fra Statens vegvesen.

Ikke under elva

Kari Floten ga også beskjed om at Statens vegvesen har gått bort fra planer om en framtidig kryssing av Porsgrunnselva under vann.

– Vi er rett og slett veldig usikker på den tekniske gjennomførbarheten for dette alternativet. Det var veldig mye dårlig grunnforhold. Skulle vi gjort dette så ville det vært med en helt ny banebrytende og kostbar teknologi, så dette alternativet har vi lagt bort. Vi mener at vi har andre alternativer som vi har bedre kostnadsløsninger på, sier Floten.