Frivilligbørs har pågått lenge andre steder. I Skien var det oppstart i fjor med god uttelling. Alle organisasjoner, bedrifter og offentlig virksomhet ble invitert til årets arrangement på Ibsenhuset mandag kveld.

Frivilligbørs er et internasjonalt konsept, som legger til rette for mer og bedre samarbeid på tvers. På en frivilligbørs møtes lokale bedrifter, frivillige organisasjoner og offentlige virksomheter ansikt til ansikt og utveksler ønsker og ideer til samarbeid. I løpet av et par timer skapes nye muligheter, lokale nettverk og konkrete samarbeidsavtaler.

Startet i fjor

Home-start familiekontakten har holdt på i Skien siden i fjor.

– Så vi har bare holdt på så vidt et år. Det er et familiestøtteprogram som gratis for alle småbarnsfamilier som trenger støtte og avlastning hjemme to-tre timer en gang i uka, forteller Mona Ripegutu Robertsen.

De kurser frivillige som kan gi den lille avlastningen.

– Det er et ekstra tilbud ved siden av hva det offentlige tilbudet, ikke i stedet.

Så kurser vi da frivillige som har lyst til det. Gi et kurs og kunne gi dem den lille avlastningen.

Det har eksistert i mange år. Helt siden 1995 i Norge, og i Larvik i 15 år.

– Men det har ikke vært i Skien før nå. Det er et veldig viktig tilbud, sier hun.

Skien har en av de høyeste forekomstene av barnefattigdom i Norge, og dette tilbudet er så enkelt å få til.

– De trenger ikke å betale noe, de trenger ikke å ha noen diagnoser. De trenger ikke en helsesøster for å få det til. De kan bare ta kontakt. Det er litt som å ha en husmorvikar satt i et system.

Kan stoppe opp

Men nå kan det stoppe opp.

– Vi har sikkert over 50 familier, men vi kan ikke hjelpe nok, hvis vi ikke får flere frivillige som kan være med å bidra. Men de må kurses, og det er der det stopper opp for oss.

Småbarnstilbudet er avhengig av hjelp fra Skien kommune.

– I fjor kokte det litt bort i kålen. Skien kommune må nå bidra, hvis ikke må Home start legge ned. Det er ganske alvorlig når vi vet hvilken pågang det er for de forebyggende lavterskeltilbudene.

Der du bor har så langt holdt prosjektet oppe .

Det kan få alvorlig konsekvenser om det stopper opp. Det kommer en ny forskningsrapport som vil gi nye tall på hvor mye kommunen vil kunne spare med disse enkle tiltakene.

Mona Ripegutu Robertsen ser jo også hvor mye det betyr.

– Det har vært noen rørende historier hvor de har vært helt overveldet, og vi ser hvor mye det betyr at de bare blir sett litt. Det er rart hvor lite som skal til, sier hun.

Der du bor er paraplyorganisasjonene til nærmiljøsentrene. Home start familiekontakten har kontorer på Klyve og nærhet til Klyve nærmiljøsenter.

– Så vi er veldig heldige sånn sett, sier daglig leder Lise Ripegutu og assisterende leder Kristin Fougner i Klyve nærmiljøsenter.

De hadde denne gangen sikret seg fire avtaler på frivilligbørsen, akkurat det samme som Home start.

Ny rekord

Det er med på å sikre en ny rekord med antall avtaler.

– Det ble 53 til slutt. Det er veldig bra det, og veldig gøy, sier koordinator Linda Åsulfsen på Menstad frivilligsentral.

Det var også en økning i antall påmeldte.

– Det var ca. 65. Det var noen som ikke kom, og så var det noen som ikke hadde meldt seg på som kom, så vi var rundt der, anslår hun.

I fjor var det 63 påmeldte, men det kom rundt 50.

– Så det var rekord på det også. Vi bygger oss sakte og forsiktig oppover, konstaterer hun.