Marielle (34) banket på døra – og så var det gjort

PORSGRUNN: Du kan ta Marielle Thorstensen ut av fysioterapien, men ikke fysioterapien ut av jenta, sier hun selv. Hun er glad i yrket sitt.