Høyre får en oppslutning på 36,9 prosent, noe som er en oppgang på 5 prosentpoeng fra forrige måling utført av Opinion for FriFagbevegelse , Dagsavisen og Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

– Jøye meg! Dette er en så god måling at jeg tror vi må være ærlige på at den nok ligger i ytterkanten av hva vi kan tørre å håpe på, skriver Høyre-leder Erna Solberg i en epost til FriFagbevegelse.

– Tas på største alvor

Arbeiderpartiet får på sin side en oppslutning på 15,5 prosent, noe som er en nedgang på 1,3 prosentpoeng siden samme måling i februar.

– Denne tilbakemeldinga fra velgerne tas på største alvor, skriver Aps partisekretær Kjersti Stenseng i en epost til FriFagbevegelse.

Høyre fosser frem

Høyres oppslutning på målingen er 4 prosentpoeng høyere enn snittet av målingene for februar, ifølge oversikten fra Poll of polls.

Ap hadde på sin side et snitt på meningsmålingene i februar på 18,5 prosent, noe som altså er 3 prosentpoeng høyere enn Opinions måling viser.

Målingen er utført i perioden 28. februar til 6. mars og er basert på 999 telefonintervjuer. 70 prosent har avgitt svar om partireferanse og resultatene må tolkes innenfor feilmarginer som varierer mellom 1 og 3 prosentpoeng.

Målingen i sin helhet (endring fra februar i parentes): Ap 15,5 (-1,3), H 36,9 (+5) Sp 6,2 (+1,1) Frp 12,2 (-0,6), SV 7,9 (-1,0), Rødt 5 (-2,8), V 4,8 (+0,7), MDG 2,4 (-1,2) KrF 4,1 (+0,1).

Tall med historisk gjenklang

Flere husker kanskje daværende statsminister Thorbjørn Jaglands løfte om at han ville trekke seg om Ap fikk under 36,9 prosent av stemmene ved stortingsvalget i 1997. Da valget stod fikk Ap 35 prosent av stemmene, og Jagland tok konsekvensene av sitt ultimatum og gikk av som partileder.

25 år etter er rollene snudd. Det er ikke Ap som kan sikte mot 36,9 prosent oppslutning, men det andre styringspartiet i landet, nemlig Høyre.