Skien kommune opplyser om dette via Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Denne "krisepakke 2" gjelder for perioden 12. mars til 31. august. Det er en betingelse at søkerne er registrert i frivillighetsregistreret.

Kino og idrett

Tapte inntekter i forbindelse med arrangementer som skulle vært gjennomført i perioden, kan det søkes kompensasjon for. Det samme gjelder for billettinntekter "fra annen spesifisert aktivitet i perioden" - som kino, museer eller idrett.

Tapte utleieinntekter inngår også - enten det er hytter, fartøy, rom eller lokaler.

Telemarkinger har søkt

Det gjøres oppmerksom på at eventuelle uklarheter "vil kreve skjønnsmessige vurderinger som kan føre til at flere får utsatt utbetaling av kompensasjon". Etterhåndskontroll skal gjennomføres, "uberettiget eller for høy kompensasjon kan helt eller delvis kreves tilbake".

En oversikt viser at det fram til 17. august var en rekke foreninger i Telemark som hadde søkt om støtte, inkludert Fjelltun leirsted og Grenland sykleklubb.

Forskriften som er i bildet ble fastsatt av Kulturdepartementet i juli, budsjettvedtaket i Stortinget i juni er utgangspunktet for hjemmelen.