Det er amerikanske Ford Global Technologies som har søkt om å patentere systemet i USA. De kaller systemet en «repossession system computer» eller «inndrivelse-datamaskin» fritt oversatt til Norsk.

Det skjedde allerede i 2021, men søknaden ble først kjent denne måneden og først omtalt i bilmagasinet The Drive.

Systemet skal hjelpe låneinstitusjonene å få nedbetalingen på lånet, og i siste instans inndra bilen hvis billånet misligholdes.

Stengt ute i helgene

I søknaden står det at systemet, som skal installeres på ethvert fremtidig kjøretøy i bilprodusentens utvalg, som har en datatilkobling, vil være i stand til å deaktivere funksjonene til én eller flere komponenter i kjøretøyet - alt fra motor til klimaanlegg.

Datamaskinen vil også kunne få bilen til å lage irriterende lyder når sjåføren er i bilen, eller stenge sjåføren ute av bilen i helgene og ikke i ukedagene, slik at sjåføren kan kjøre til jobb for å tjene penger til nedbetaling av lånet. Ford ser også for seg at bilen kan operere innenfor et geografisk «gjerde», slik at sjåføren ikke kan kjøre bilen ut av et bestemt område.

I kjøretøy med autonom eller semi-autonom kjøreevne, vil systemet kunne flytte kjøretøyet fra et sted til et annet, for på den måten å kunne lette jobben med å taue inn bilen om nødvendig - for eksempel til eiendommen til institusjonen som har ansvaret for å hente inn bilen ved mislighold av lån.

The Drive skriver at Ford ser for seg at systemet vil kunne løse problemet med utfordrende bileiere som ikke betaler billånene, og som forsøker å uthale prosessen med å tvangsinndrive kjøretøy.

– Fullstendig urimelig inngripen

Norsk automobilforbund (NAF) ser ikke for seg at dette systemet vil bli brukt i Norge.

– Dette fremstår som en fullstendig urimelig inngripen. Innenfor norsk lov er det ikke mulig for en kreditor å utestenge eier av bilen på denne måten. Dersom et billån misligholdes, vil kreditor måtte gå om namsfogden og få en kjennelse på tvangssalg av bilen, sier pressesjef Ingunn Handagard i NAF.

– Selv om systemet ikke vil bli benyttet i Norge, mener vi at det heller ikke er akseptabelt at det er montert inn i bilen og ligger der som en mulighet. Tanken om at bilene skal bli smartere og smartere er god, men dette må balanseres mot andre hensyn. For eksempel personvern, og at du selv skal kunne ha kontroll over hvilke data bilen samler inn om deg, sier hun.

Overvåkning?

Nær sagt alle som kjører en nyere bil har godtatt avtaler som gir bilprodusenten en stor grad av innsikt i dataene dine. Koblet med finansiell informasjon på denne måten, kan veien være kort til et overvåkningssamfunn.

– NAF jobber sammen med våre europeiske søsterorganisasjoner for å sikre bileierne bedre informasjon og mer kontroll over hvilke data som samles inn, og hvilken teknologi produsentene legger inn i bilene. Når det gjelder selvkjøring, så er det for det første langt frem dit innenfor norsk lov. Og om det var åpnet for selvkjøring, er det at bilen skal ta seg av sted uten eiers medvirkning noe vi ikke uten videre kan godta, sier hun.

Nettavisen har spurt Ford Motor Norge om systemet er noe som vil være ønsket tatt i bruk i norske biler.

– Vi sender inn patenter på nye oppfinnelser som en del av vår normale forretningsdrift, men de er ikke nødvendigvis en indikasjon på nye forretnings- eller produktplaner, men at vi vil ha muligheten dersom senere beslutninger skulle tilsi det, sier informasjonsdirektør Anne Sønsteby i Ford Motor Norge.

Du kan lese patentsøknaden her.