Hvilke togstrekninger som har vært en del av begrepet Bratsbergbanen har variert de nesten 100 årene banen har eksistert, men banen var uansett elektrifisert frem til 2000, da man begynte å kjøre dieseltog etter en kort nedleggelsesperiode. For øvrig ble Tinnosbanen – som ble bygget først og var forbindelsesleddet mellom Notodden og Rjukan – elektrifisert for hele 106 år siden.

Mandag rullet det første «nye» elektriske togsettet (tidligere Bergen og Oslo-tog) inn på gamle Notodden stasjon. Siden banen ned til kollektivterminalen ikke er elektrifisert, skal Telemark fylkeskommune stå for tilbringertrafikken derfra.

Miljøvennlig

Leder for strekning Vestfoldbanen og Bratsbergbanen, Kirsti Been Tofte, er glad NSB igjen er miljøvennlige.

– Miljøaspektet betyr mye. Nå får banen et mer driftssikkert materiell, og jo flere som bruker banen, jo mer kan tilbudet økes, sier hun.

Rundt 50 000 personer bruker toget i året og dagens kjøreavtale med NSB løper ut 2017.

Ordfører Jørn Christensen (H) var en glad man i dag og han tror nå på Bratsbergbanens fremtid sett opp mot verdensarven.

Verdensarvtoget

– Tidsriktige tog kan få stor betydning fremover. Klarer vi å markedsføre toget til verdensarvturister vi det bety mye. Banen har i så måte et stort potensial. Markedsføring må uansett til om vi fortsatt skal ha et togtilbud etter 2017. Nå håper jeg kommunene Tinn og Notodden og fylkeskommunen kan samarbeide om å informere om Bratsbergbanen i sine verdensarvbrosjyrer og tilbud, sier han.

Christensen har heller ikke gitt opp å få elektrifisert de 800 meterne fra Notodden stasjon og ned til kollektivterminalen. Prisen man snakker om er 20 millioner kroner. Fylkeskommunen har 6,4 millioner kroner på bok til formålet. Resten må komme fra statlig hold.

– Målet er el-tog ned til stasjonen i Hydroparken. Derfra til kollektivterminalen er det 18 sekunder å gå. Jeg har prøvd, sier han.

Økte billettpriser

Bytte av togmateriellet får ingen innvirkning på ruteplanen på Bratsbergbanen, melder Samferdselsdepartementet i en pressemelding. De gjeldende billettprisene har vært spesielt lave, fordi de ikke har vært endret på mer enn ti år. I forbindelse med oppgradering av togsettene vil derfor prisene bli regulert mer i tråd med gjeldende takstsystem, heter det.

Det skal være snakk om en prisøkning på 35 prosent.