Nå kan det bli prikkbelastning for ulovlig alkoholskjenking

Artikkelen er over 5 år gammel

NOTODDEN: Notodden kommune vurderer i dag å innføre prikkbelastning som i trafikken når det gjelder brudd på skjenkereglene. Åtte prikker kan gi skjenkestopp.

DEL

Rådmannen i Notodden foreslår i det kommende formannskapet å innføre prikkbelastninger for utestedsdrivere som ikke følger reglene. Ideen kommer fra Skjenkeforum som er et tverrfaglig samarbeid mellom kommune, politi og skjenkebransje.

EN OG TO PRIKKER

Mindre alvorlige brudd, som manglende tilbud på alkoholfrie alternativer, mangel på rimelig utvalg av halvflasker i sortimentet, brudd på reglene om skjenkemengde for brennevin og brudd på reglene om plassering av alkoholholdig drikke, skal straffes med en prikk. To prikker gis til skjenkesteder som har åpenbart påvirkede personer i lokalet som blir ikke fjernet før kontrollør gjør oppmerksom på forholdet. To prikker serveres også skjenkesteder der noen nyter medbrakt, mangler internkontrollsystem, bryter reklameforbudet eller ikke har levert omsetningsoppgave innen fristen.

FIRE OG FEM PRIKKER

Fire prikker kan gis hvis den som skjenker ikke er gammel nok til å gjøre det eller hvis man skjenker åpenbart berusede personer. Fire prikker får man også hvis man gir alkoholservering ved et bord der åpenbart påvirket person ikke er vist ut. Andre fireprikkersbrudd er brudd på tidsbestemmelsene og brudd på krav om vakthold pålagt av politiet. Fem prikker oppnår man hvis man driver skjenking av alkoholholdig drikke med mer enn 22 volumprosent alkohol til personer mellom 18 og 20 år - og hvis for unge personer i lokalet blir skjenket av andre gjester.

ÅTTE PRIKKER

Åtte prikker kan tildeles hvis man skjenker til mindreårige, bryter bistandsplikten, har brudd på krav om forsvarlig drift, hindrer skjenkekontroll eller har brudd på vandelskravene.

Ved tildeling av antall prikker skal det foretas en skjønnsvurdering med bakgrunn i overtredelsens grovhet, om bevillingshaver kan klandres for overtredelsen, hva som er gjort for å unngå/rette opp forholdet og tidligere praktisering av bevillingen. Veiledningsmøter i etterkant av alvorlige brudd kan også ha noe å si for vurderingen.  Ved oppsummering av prikkbelastninger er det de 24 foregående måneder fra dato til dato som legges til grunn.

STRAFFEN

Åtte prikkbelastninger gir inndragning i en uke. Åtte prikkbelastninger under skjerpende omstendigheter gir en inndragning på minst to uker. Ved gjentakende overtredelse gis det fra to uker og inntil periodens utløp. Sistnevnte kan bety kroken på døra for godt.

BLUESSKJENKING

Utmåling av sanksjoner etter brudd under bluesfestivalen når det ikke foreligger fast bevilling har egne konsekvenser. Åtte prikkbelastninger gir en time kortere skjenketid under påfølgende festival. Bevillingshaver vil da i praksis få skjenkeslutt klokken 01.00 i stedet for klokken 02.00. Åtte prikkbelastninger under skjerpende omstendigheter gir 1,5 time kortere skjenketid ved påfølgende festival. Skjenkeslutt blir da klokken 00.30. Ved åtte prikkbelastninger under svært skjerpende omstendigheter vil bevillingsmyndigheten redusere skjenketiden fra to timer og oppover.

- Rådmannen anbefaler forslaget som foreligger fra Skjenkeforum når det gjelder prikktildelingssystemet, men anbefaler samtidig at «ved ytterligere overtredelser faller bevillingen bort».

Grunnen til at rådmannen ønsker å ha med overnevnte punkt er fordi man på denne måten kan luke ut det han omtaler som «useriøse aktører som ved gjentagelser begår brudd på alkoholloven, og som ikke viser ønske eller evne til forbedring».

- Innehavere som driver seriøst og som ønsker å skape en positiv utvikling i byen kan bli skadelidende i form av mindre heldige rykter og derav dårlig omsetning dersom slik regulering ikke foretas, skriver rådmannen.

Saken behandles i Notodden formannskap 5. mars.

Artikkeltags