Gå til sidens hovedinnhold

Nødnettet er nede

Artikkelen er over 1 år gammel

TELEMARK OG VESTFOLD: Politidirektoratet bekrefter til VG at nødnettet er nede flere steder.

- Politidirektoratet kan bekrefte at nødnett er nede i Øst, Sør-Øst og i nordre deler av Innlandet politidistrikt. Feilen oppsto i forbindelse med vedlikeholdsarbeid hos leverandøren. De jobber nå med feilretting, sier seksjonssjef Jørn Schelderup i politidirektoratet til VG.

Nødnummerne 02800 og 112 fungerer som normalt, og publikum kan kontakte nødetatene (politi, brann og helse) på vanlig vis.

Feilen fører til at nødsentralene og de som ute, har redusert evne til å kommunisere på Nødnett og må bruke andre kommunikasjonsmidler.

Nødnett et digitalt samband for politi, brannvesen, helsetjenesten og andre aktører med et nød- og beredskapsansvar.

Nettet er det nasjonale, digitale radiosambandet for nød- og beredskapsaktører i Norge. Det er et eget, separat mobilnett med en landsdekkende infrastruktur.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) eier, drifter og forvalter Nødnett på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet.