Det uttaler regiondirektør i NHO Telemark, Nikolai Boye. Han uttaler seg på bakgrunn av de ferskeste tall fra Forskningsrådet.

Og det handler om ordningen "Skattefunn". Den ble etablert i 2002 med det formål om å motivere næringslivet til å øke sin satsing på forskning og utvikling. En kjerne er at små og mellomstore bedrifter kan få 20 prosent av sine prosjektkostnader som skattefradrag via skatteoppgjøret. Tallet for de store er 18 prosent. 

Har promotert

I alt er det 87 bedrifter i Telemark som har søkt innen fristen 1. september, mot 72 året før; i 2015 var tallet 65.

- Hva er grunnen til økningen i Telemark?

- Det har vært gjennomført en promotering av ordningen på ulike møteplasser for næringslivet gjennom det siste året. Bedriftene har fått klar oppfordring om å søke på ordningen, svarer Nikolai Boye.

Flere ansatte

I år har Forskningsrådet fått inn 3977 søknader til fristen, og Telemark har den høyeste prosentvise vekst.

Fra Forskningsrådet heter det at bedriftene er svært fornøyde med ordningen, blant annet fører den til at bedriftene får pengestøtte som de bruker til å skalere opp virksomheten, får flere ansatte og økende salgsinntekter. "Én million kroner i støtte fra Skattefunn øker verdiskapingen i en bedrift med 1,8 millioner kroner årlig."

Mer i miljø og transport

Forskningsrådet har ingen klare enkeltårsaker til Telemarks økning i år. - Men vi en ser en økning i sektorene miljø og transport, informerer Forskningsrådet ved Sander John Tufte, direktør for Skattefunn.

I 2016 var det for Telemarks dels tale om 131 prosjekter med samlede prosjektkostnader på 482 millioner kroner, med budsjettert skattefradrag på 90 millioner kroner.

Ingen føringer

Tufte presiserer:

- Det legges ingen føringer på hvilke prosjekter som skal prioriteres eller hvordan de skal gjennomføres, det er bedriftene, som kjenner kunnskapsbehovene i sin bedrift og sin bransje, som er i førersetet.

Han vil også legge til:

- Prosjekter blir gjennomført raskere, og i større omfang, enn de ellers ville ha blitt. Forskningsrådet jobber hele tiden for å gjøre ordningen enda bedre kjent og å bevisstgjøre bedrifter i alle næringer på hva som kan være forskning- og utvikling som de kan søke Skattefunn-støtte til.