Det kommer fram i en uttalelse som følger med saken som bystyret behandler senere i uka.

Innstillingen er:

«Det vedtas å innføre nattslukking av gatelys i perioden 24:00 – 06:00 med følgende tilpasninger: Sentrum skjermes slik at nattslukking ikke innføres i det definerte sentrumsområdet. Ingen nattslukking natt til lørdag og natt til søndag.»

Trafikksikkerhet og trygghet

Det er teamleder Bjørn Richard Kirste i Team trafikksikkerhet og miljøvennlig transport som står i front for uttalelsen fra fylkeskommunen:

– Vegbelysning handler om trafikksikkerhet for de vegfarende og om trygghet for de som bor og oppholder seg langs vegene. Vi mener derfor at det ikke er noen god idé å slå av lyset om natten, men lyset kan dimmes i de periodene det er minst trafikk.

Ulykker i mørket

Videre framholdes det:

– Vegbelysning er et godt trafikksikkerhetstiltak som bidrar til å redusere antall trafikkulykker i mørket.

– Et tilstrekkelig belysningsnivå bidrar til at trafikantene kan se vegen og trafikantene som ferdes der.

– På veger med mye trafikk må belysningsnivået økes for å redusere blendingen fra møtende trafikk, slik at man kan opprettholde et tilstrekkelig belysningsnivå til å kunne oppdage trafikanter og eventuelle hindringer som befinner seg på og ved vegen.

Konkret går det også i oppdage trafikantene i mørke områder:

– Desto høyere belysningsnivå det er før det blir mørk veg, jo vanskeligere vil det være å se det som befinner seg i det mørke området.

Leder i lokalutvalget

Anne Østensen er leder av Ytre Gjerpen lokalutvalg og har tidligere uttalt seg i TA om farene ved nattslukking av gatelys. Hun sier at hun er enig med vurderingen til fylkeskommunen når det gjelder sikkerhet og reduksjon av trafikkulykker.

– Det med dimming er jeg usikker på, jeg kan vanskelig se at det er så mye å spare på det.

Kan ramme farlig veg og kryss

Et notat følger dessuten inn i bystyret. Her blir det klart at kommunen kjøpte gatelyset i 2010: «Eierskapet langs gamle fylkesveger og kommunale veger gikk til kommunen».

Videre:

«Disse gamle fylkesvegene er i dag registrert som fylkesveger med firesifret vegnummer». Dette inkluderer dermed: FV3270 Håvundvegen/Alexander Kiellands gate.

Håvundvegen er sannsynligvis der flest ulykker har skjedd i kommunen de siste årene. Å mørklegge i og ved denne kan lett gi utfordringer.