Det ble klart etter at kommunestyrene tirsdag har kommet med sine råd til fylkestinget.

I Nome er partilederne i Ap og Sp noe så sjeldent som å være enige om at de vil si nei til skilsmisse. Særlig uvanlig er det at varaordfører Anders Hjelseth (Sp) fronter dette synet. Det er hans parti som er mest ivrig på å splitte opp fylkene, og som har gått i bresjen for dette.

Et markert flertall

Men ingen av disse partiene fikk full støtte på sine medlemsmøter i forrige uke ifølge Kanalen. De var også fristilt i voteringen. Den delte holdningen kom også fram i kommunestyret. 12 stemte for skilsmisse og ni var imot. Dermed fikk forslaget fra ordfører Bjørg Tveito Lundefaret flest stemmer, men flere av Ap-politikerne gikk imot.

Litt redigert går det forslaget ut på at den nye fylkeskommunen kun har eksistert i to år. Som en følge av den krevende sammenslåingsprosessen samt koronapandemien har ikke den nye fylkeskommunen fullt ut hatt muligheten til å vise hva en bidra med, spesielt i rollen som samfunnsutvikler. Det er med stor bekymring det registreres at Telemark etter en oppdeling vil bli blant de minste fylkene. En del av årsaken til dette, er at de fleste regioner velger å beholde sin størrelse og dermed mer slagkraftige fylker.

Ressursbruken ved deling er også svært stor både økonomisk og menneskelig.

Det erfares på flere hold at kompetansen i Vestfold og Telemark er styrket etter sammenslåingen, og det er frykt for at denne svekkes når kompetansemiljøene igjen blir delt.

Dette ble veid opp mot kommunedirektørens innstilling, som ikke var veldig annerledes. Da ble stemmene 13 for og åtte mot.

Stemmekaos

Møtet ble avholdt på Teams, og det ble litt kaos under stemmegivningen. Debatten varte også i en halvannen time.

Varaordføreren fikk starte, og han mente blant annet at 420 000 innbyggere er en fin størrelse.

- Da er fylkeskommunen så stor at den kan få en robust økonomi.

Hans største frykt med en ny deling er å sette fylkeskommunen på vent igjen.

- Det er lettere å inngå et ekteskap enn å starte på en skilsmisse. Vi kan risikere å bli stående på vent i seks til ti år. Det er ikke lurt.

Knut Helkås Dahl (Ap) hadde historiske grunner til å ønske seg en skilsmisse.

- Det var veldig uheldig at Vestfold og Telemark ble slått sammen for to år siden. Vårt gamle fylke er svært gammelt med egen tradisjon og bevissthet, sa han og viste til at Telemark går tilbake til da Harald Hårfagre samlet Norge i 872.

Grena-fylket var et av de 29 fylkene i landet. Grena-fylket var Grenland inkludert områdene rundt Norsjø og vassdraget. I 1662 ble dette beskrevet som Bratsberg amt, med grenser som Telemark har i dag, fra 1919 hetende Telemark fylke.

Han påpekte at sammenslåingen var et hastevedtak av den forrige regjeringen, og at resultatet ble at Vestfold er dominerende i motsetning til den gamle balansen i Telemark.

- Skal vi løse det opp, så bør vi gjøre det nå. Jo lenger det går, jo vanskeligere blir det. Men det avgjørende for meg er folkeviljen. Vi vet at 65-70 prosent ønsker skilsmisse. Da kan ikke vi politikere si at vi vet best.

Egil Stokken satte pris på historiefortellingen til Helkås Dahl.

- Den var kjempegod, men er til ingen nytte. Ser du kun i bakspeilet, ender du i grøfta, repliserte Høyre-politikeren som aller helst hadde ønsket at fylkeskommunen hadde vært lagt ned.

Visste resultatet

Om det var litt åpent på forhånd hvor Nome kommune skulle ende, var det ingen tvil i Drangedal. Et klart pekepinn kom allerede i formannskapsmøtet i forrige uke. Her går Ap og Sp sammen om en skilsmisse. Her var det kun Kari Tisjø Tveit (Sp) som talte partifellene imot. Hun mente at den nye fylkeskommunen har fungert overraskende bra så langt. Selv om hun var imot sammenslåingen.

Aadne Røilid var igjen krystallklar på at han var imot en ny deling, som i formannskapet. Han fikk også støtte fra Dag Arild Brødsjømoen (Frp).

- Jeg tror vi har lite å tjene på å dele fylket vårt igjen. Jeg tror vi kaster bort mye ressurser på dele igjen. Det er blir et nyt kaos, men jeg ser at det er en tapt sak. Det blir sagt at Telemark klarer seg alene. Jeg er uenig, og tror vi gjør noe dumt.

Ordfører Tor Peder Lohne ønsket seg et sterkt flertall. Han fikk 15 stemmer for skilsmisse og seks imot.

Resten av fylket

Hva rådene ellers blir i fylket er litt usikkert. Litt grovt sett ser det ut som om Grenland (sammen med Nome nå) står mot resten av kommunene.

Men heller ikke i Grenland er det entydig selv om det vil være klare flertall mot splittelse i Skien og Porsgrunn. I Siljan kan trolig kommunestyret være splittet omtrent på midten, mens det var et knapt flertall for splittelse i Bamble. Vinje har sagt ja til deling med 19 mot fem stemmer.

Noen kommuner er det stor usikkerhet om, blant annet Seljord, Kragerø og Notodden. Mens i Midt-Telemark er det trolig flertall for at man ønsker å splitte dagens fylke. Arbeiderpartiet er ganske delt, mens man vet hva Senterpartiet vil gjøre.

Det ser ut som alle kommunene i Vestfold vil gå inn for splittelse. Samtlige kommuner skal gi sine høringssvar i løpet av neste uke. Dette blir en del av beslutningsgrunnlaget når fylkespolitikerne i Vestfold og Telemark fylkesting skal ta sin endelige avgjørelse 15. februar.

Flertall i befolkningen

Det er også et klart flertall i befolkningen i Vestfold og Telemark for å splitte opp fylket. Hele 65 prosent sier at de ønsker å splitte fylket og gå tilbake til de to gamle.

Det viste en meningsmåling som Sentio Research Norge AS gjorde for TA, Tønsberg blad og NRK Vestfold og Telemark. Meningsmålingen er gjennomført med hele 2175 personer i fylket i tiden 12.-17. januar.

Frist for søknad om deling er 1. mars 2022,og tidspunkt for starten av nye fylkeskommuner vil være 1. januar 2024.