Det uttaler Erling Sande (Senterpartiet), leder av transport- og kommunikasjonskomiteen i Stortinget.

Han reagerer på utspillet til Mahmoud Farahmand (Høyre) i TA for noen dager siden. Farahmand mente Sande via NRK åpnet for å utsette eller nedskalere E18.

Tenke nytt

- Men mine utsagn i NRK handlet ikke om å utsette prosjekt, poenget er at vi må tenke nytt for å sikre at vi får mest mulig igjen for samferdselsmidlene, ikke minst i Telemark hvor mange kjører på dårlig fylkesveier, sier Sande.

Han er av den oppfatning at mye handler om å se på hvilken måte de store prosjektene kan gjøres billigere.

Begrense matjord-tapet

- Da kan det handle om at det ikke nødvendigvis må bygges dobbeltspor alle steder eller en fartsreduksjon fra 110 kilometer i timen til 90 på veiene våre, noe som vil begrense tapet av matjord og andre verdifulle areal.

- Noen steder kan en god tofelts-vei med forbikjøringsfelt erstatte behovet for fullskala firefelts motorvei.

- Og dette tror du Farahmand tar inn over seg?

- Jeg vil oppfordre Høyre til å ta del i debatten, saken er viktig.