Gå til sidens hovedinnhold

Nedleggelse-spøkelse går igjen

SKIEN: Tilbudet tilrettelagt for personer med demens og kognitiv svikt er i fare. Byråkratenes sparekniv truer. – Jeg vet at det er brukere av «Inn på tunet» som blir lei seg og triste fordi den kjente og forutsigbare hverdagen forsvinner.

Det sier Esther Buer, medlem av utvalg for helse og omsorg i Skien kommune. Hun er med i Fremskrittspartiet.

Konkret er det snakk om at tilbudet «Inn på tunet», som koster kommunen 1,5 millioner kroner per år, skal bort fra 2022. Det er to gårder som er med i Skien.

Også tidligere år har det vært ønske om nedleggelse.

Bedre hverdag

– Det å kutte i dette tilbudet betyr at personer med sammensatte utfordringer, psykiatri og rus, ikke får gå til steder som de har vært over tid. Et sted for tilfriskning, en god hverdag i et samspill med andre og livet på en gård, uttaler Esther Buer.

– Som helsearbeider i psykiatri har jeg sett at gårdene gir folk en mye bedre hverdag og en raskere tilfriskning.

Bibliotek vs. de syke

Buer trekker fram at unge demente i dag har et snevert tilbud i Skien.

– Hvis kommunedirektøren i samråd med kommunalsjef Nordberg mener at den lovpålagte oppgaven er tilfredsstilt nå, så er det nødvendig å se mer på dette.

– Budsjettet viser at kommunen synes det er bedre å investere i bibliotek enn tilbudene til dem som trenger det mest. Herunder gjelder Hermans hus og andre plasser som ivaretar folk med problemer.

Oppfatter det som merkelig

Tor-Erling Stensby i Inn på tunet sier i klartekst:

– Dette er ikke hyggelig signal, verken for de 15–20 brukerne eller deres pårørende.

– For meg er det merkelig at ikke kommunen forstår at dette tilbudet i praksis er penger spart. Det blir store utgifter for kommunen i praksis om rus og psykiatri skal tas hånd om andre steder og med andre metoder.

Han peker på at statsminister Erna Solberg har gitt signaler om at dette feltet er et satsingsområde, og så velger kommunen det stikk motsatte.

Inn på tunet gir for øvrig et dagtilbud, fra klokka 09.00 til 15.00, to til fire dager per uke.

En rekke aktiviteter tilbys som:

* Foring og stell av dyr, tid sammen med dyra.

* Turer langs stiene i skog og mark.

* Tur til uteplassen, grillhuset, gapahuken eller skogstua – sosialt samvær.

* Bygningene på gården inneholder mange gjenstander til erindringstrening.