Gå til sidens hovedinnhold

Nedleggelse i Drangedal: – Mister viktig personlig kontakt

DRANGEDAL: Engasjementet er levende og frykten er stor for at AT skog legger ned sitt kontor i Drangedal. – Det er veldig viktig at AT skogs forlengede arm er lokalt forankret. Det viktige er den personlige kontakten opp mot hver enkelt skogeier.

Det sier leder Terje Gautefall i Drangedal skogeierlag. Lokallaget er på banen og har sendt et skriv til ledelsen i AT skog.

– I praksis en nedleggelse

Det ble liv rundt temaet på Facebook da ordfører Tor Peder Lohne tidligere i måneden meddelte at AT skog lyste ut stilling som skogbruksleder i Drangedal, med kontorsted i Skien.

– Slik jeg oppfatter det, innebærer dette i praksis en nedleggelse av AT skogs kontor i Drangedal.

Han mener at AT skog sender et bekymringsfullt signal til Drangedal.

– Jeg er redd for at selskapet selv og skogbruket i Drangedal kan bli de største taperne.

– Ikke bevandret på nett

Det er en oppfatning som skogeierlagslederen deler.

– De hevder at mye foregår på nettet, og skogeieren som er viktig å viktig å serve, vil alltid ha tilgang til administrasjonen som har størst kompetanse på nett. Men skogeieren har mye mer variert kunnskap om dette. Det er ikke mange som like bevandret, og som må bruke telefonen og støtte seg på personlig kontakt, påpeker han.

Nettopp derfor har den tidligere skogbrukslederen vært så viktig. Med Nils Kåre Midtbøs avgang forsvinner 35–40 år med kompetanse.

– Jeg ser det som veldig viktig at AT skogs forlengede arm er lokalt forankret. Den viktige kontakten er den personlige kontakten opp mot hver enkelt skogeier, påpeker Gautefall.

Det mener han også har kommet veldig tydelig fram under koronapandemien.

– Hjemmekontor har sin helt klare svake svakheter. Vi ser studenter som etterlyser personlig kontakt. Nettet har sine begrensninger og kontakter.

Den tidligere skoglederen bodde også i Drangedal.

– Da fikk du også verdifull kontakt utenfor arbeidstida, og dette var en som mange kjente og hadde tillit til.

Nils Kåre Midtbø ønsker ikke å kommentere saken, og henviser til ledelsen i selskapet.

Mye kjøretid

En annen begrensning med Drangedal er avstander. Bare å komme fra Skien til Gautefallgårdene der skogeierlagsleder bor, tar en time og et kvarter. Med hjemtur går totalt to og en halv time bort bare i kjøring.

– Vi kan også risikere at en ny skogbruksleder kommer fra bortsida av Grenland, for eksempel fra Vestfold. Skal vi bruke pengene til skogeierne til å kjøre mest mulig i bil? Det blir et feil signal.

Drangedal er også en bygd med mange grender.

– Det er ikke bare en vei, det er mange som strekker seg ut som en blekksprut. Fra ytterpunktene kan det være en seks-sju mil anslår han.

Innenfor AT skog-systemet er Drangedal en av de største med over 250 medlemmer og skogeiere.

Skogeierne står nå også friere enn tidligere.

– Tidligere fikk skogeierlaget en godtgjørelse fra AT skog. Dersom våre medlemmer leverte tømmeret til AT skog fikk vi en tilbakebetaling for 20 000 kubikk, og ble det levert 40 000 kubikk fikk vi enda mer. Den ordningen har AT skog nå skrotet. Dermed spiller det ingen rolle lenger hvor mye vi leverer til AT skog. Nå står vi mer fritt til å engasjere Norskog, Glommen eller Viken. Det er kun tømmerprisen som betyr noe, og den som best pris får drifte tømmeret.

Det tror han kan få konsekvenser for AT skog.

– Jeg er litt redd for at lojaliteten til AT skog kan begynne å slå sprekker, sier skoglagslederen som har sittet i fem år. Nå er 63-åringen skogbruker/jordbruker og politipensjonist.

– Jeg vil fortsatt gjøre noe, det er jobbing som er moro, sier Gautefall som hadde 20 år i politiet som operasjonsleder, og 12–13 år på lensmannskontoret i Drangedal.

– Gjennom jobben jeg har hatt som politimann ser jeg hvor viktig den personlige kontakten er. Det kan ikke erstattes med nettet og er uhyre viktig.

Og det finnes ikke en app eller et verktøy som kan samle skogen sentralt.

– Den ligger utover i distriktet, og da er det viktig med folk som kjenner området. Det blir ikke det samme med å sende en e-post.

Ønsker et møte

Nå venter han på en reaksjon på skrivet fra ledelsen i AT skog, og ordfører Tor Peder Lohne ønsker et møte.

– Jeg vil høre hvilke vurderinger de gjør, og jeg vil utdype mitt syn og eventuelt komme til en felles forståelse av hva som kan bidra til å styrke skogbruket i Drangedal.

Det har foreløpig ikke latt seg gjøre på grunn av en hektisk arbeidsperiode i AT skog.

I kommentarfeltet på Facebook er det mange som har engasjert seg, og det er nesten utelukkende full støtte for at en ny skogbruksleder skal ha kontorplass i Drangedal.

Ordføreren vil gjerne presisere at det selvsagt er selskapet som tar beslutninger for sin egen virksomhet.

– Mine synspunkter er et uttrykk for et positivt engasjement for skogbruket i Drangedal.

Endret seg over tid

Skogsjef Knut Nesland i AT skog mener at skogbrukslederjobben har endret seg over tid.

– Da var det gjerne ansatt en i hver kommune som ofte satt sammen med skogbrukssjefen i kommunen, men det er en del år tilbake. Nå har driften endret seg veldig til bli mer effektiv og rasjonell. Det handler om å bruke minst mulig kroner til administrasjon for å få en best mulig tømmerpris. På samme måte som skogsmaskinene har blitt større, er det nå mer naturlig å ha én skogbruksleder for flere kommuner, sier han.

Nå er det mer et ønske om å frigjøre skogbrukslederen fra administrativt arbeid.

– Det er viktig å bruke mer tid ute hos skogeierne, og kontoret kan like gjerne være et hjemmekontor, sier Nesland.

Men AT skog har et ønske om å bygge opp større team og styrke de kollegiale følelsene som mange har savnet under koronaperioden.

– Vi har mistet en dimensjon, det er veldig mange som har savnet kollegaer, det har blitt en ensom jobb.

Skogsjefen mener at den nye skogbrukslederen like gjerne kan bo i Drangedal.

– Det får bli en vurdering hvor det er fornuftig å bo. Den som blir ansatt skal også jobbe litt inn i Grenland, men også mot Kragerø. Jobben skapes ikke fra en kontorpult. Det er en misoppfatning, den personen skal ikke være på kontoret. Det er kjempeflott hvis bostedet blir i Drangedal, det har vi ingen ting imot. Det er ikke noe problem å kjøre tre kvarter til et kontorfellesskap. Men vi vil ha gode team. Den fysiske dimensjonen er viktig. Det er ikke like godt å bygge lag over nett, sier han.

Målet er at skogbrukslederen skal være enda mer ute i feltet.

– Vi har ingen tanke om at aktiviteten i Drangedal skal være mindre, sier Nesland som lover å gi Drangedal skogbrukerlag et skriftlig svar. Ordføreren har fått en tilbakemelding.

– Det er ingen ting som er statisk og fastlagt, men i starten ønsker vi å lære opp den nye personen. Før var de to, nå er det bare en. Vi ønsker ikke at denne personen får en start alene i en krevende jobb, men at det blir sammen med en erfaren skogbruksleder. Det vil være fornuftig i starten. Og skulle det vise seg at det etter hvert er bedre med et kontor i Drangedal, så lar det seg løse. Men det vil nok være mer aktuelt med et hjemmekontor i starten i tillegg til de faste kollegiale møtene, for å få læring og erfaring.

Søknadsfristen er 7. juni, men det har allerede kommet inn flere søkere som bor i Drangedal.

– Det blir en prosess og en vurdering av søkerne etter at søknadsfristen har gått ut.