Det er attføringsbredriften Grep på Rødmyr i Skien som har tilbudet i samarbeid med Nav Telemark, og det er Geir Midtbø hos sistnevnte som peker på etterspørselen.

Sveiseskolen hadde oppstart i januar og avsluttes i september. 10 er deltagere. Så langt har tre personer fått jobb etter endt kurs, de andre ventes å gå i jobb etter hvert som de er ferdig med sine sertifiseringer.

Gleder seg

- Jeg har fått jobb på Vard og avslutter sveiseskolen snart. Det er klart det er flott, sier Vebjørn Pettersen, som har både yrkesskole og lærlingtid bak seg.

- Jeg vet at tilbud er på vei og gleder meg til å få fast jobb, uttaler André Olsen. Han har også vært igjennom yrkesskole og lærlingperiode på fire år.

Sertifisering gir varig arbeid

Olsen og Pettersen synes tilbudet fra Grep og Nav har vært midt i blinken, for de har fått tatt ulike sertifiseringen innenfor sveisefaget. – Skulle vi ta tatt dette privat, ville det ha kostet oss en formue, sier Olsen.

Han har tidligere vært ute i arbeidslivet, men da har det ofte blitt korttidskontrakter hos ulike arbeidsgivere, med varighet fra én måned til fire måneder

Et poeng Olsen trekker fram er viktigheten av å ha en vanlig arbeidsdag, og det får han via dette tilbudet:

- Vi starter opp cirka sju og er ferdig cirka 15.00.

- Og selvsagt gir fast ansettelse oss en bedre økonomi og en mulighet til etter hvert å kjøpe en leilighet, supplerer Pettersen.

Han legger til at et av poengene med tilbudet er å holde den tekniske fagkompetansen ved like, noe som naturligvis ikke er det enkleste når en ikke har oppdrag.

Kamp om arbeidstakerne

- Når er det lav arbeidsledighet, da er det kamp om arbeidskraften. Slik er det jo nå. Da er det viktig at bedriftene får hjelp til å rekruttere det personell de trenger, uttaler Geir Midtbø i Nav Telemark.

Han har en fersk bedriftsundersøkelse i ryggen. Den viser at 25 prosent av bedriftene forventer flere ansatte i løpet av året - men også at 14 prosent av dem har problemer med å rekruttere relevant arbeidskraft. Problemet er størst innenfor undervisning, helse- og sosialtjeneste og bygge og anleggsbransjen.

Nav ble benyttet som rekrutteringskanalen av 34 prosent av bedriftene ved sist ansettelse.

Følger markedet

- Det er et sug i markedet etter sveisere, det forsøker vi å gjøre noe med, i dette tilfelle i samarbeid med Grep, påpeker Midtbø.

- Mange bedrifter har vært igjennom krevende omstillinger, og dermed har eksempelvis dette med lærlinger kommet i annen rekke.

Midtbø er av den oppfatning av Nav de siste årene har blitt mer fokusert på å følge behovene markedet til enhver tid har.

Fagansvarlig for sveiseskolen hos Grep, Atle Øvretveit, opplyser at det bare er for ulike bedrifter å ta kontakt, for kompetansen kan spisses direkte etter behovet - og dermed kan de arbeidssøkende komme ut i jobb.