Direktør i Nav Vestfold og Telemark, Terje Tønnessen, uttrykker det via en pressemelding.

Han beskriver nedgangen i ledigheten som relativt stor for vår region.

Ledige jobber

Nav-direktøren er ikke bare opptatt av ledigheten, men påpeker også:

- Samtidig er det svært mange ledige jobber, og det er mange bransjer som trenger kvalifisert arbeidskraft. Nå gjelder det å være aktiv for de som er på jobbjakt, for nå finnes det mange muligheter.

Alle yrkesgrupper

I slutten av mai var det registrert i alt 14 645 personer som arbeidssøkere i Vestfold og Telemark - ledighetsprosenten angis da til 3,5 prosent.

Antall ledige stillinger samme sted: 3 368.

Sammenlignet med april er det registrert nedgang i arbeidsledigheten i alle yrkesgrupper. Den har vært størst innen reiseliv, varehandel og transport, deretter nevnes serviceyrker og selskaper innenfor bygg- og anleggsbransjen.

Færre er permittert

Det er i aldersgruppen 20 til 24 ledigheten er størst, og flest menn er rammet.

Når det gjelder de permitterte, var det i april registrert 5829 ledige, i mai er tallet 4758.

Søk selv

Behovet for arbeidskraft er størst innen helse, bygg, reiseliv og varehandel. En rekke sesongjobber gir i tillegg muligheter.

Tønnessen råder:

- Min oppfordring til de som søker jobber er å oppsøke de arbeidsplassene hvor de ønsker å jobbe, og å sjekke ledige stillinger på arbeidsplassen.no.

Lavest i Fyresdal og Nissedal

Lavest ledighet er det i Fyresdal og Nissedal, 0,9 prosent og 1,0 prosent, størst er den i byene: Skien og Porsgrunn - 3,8 prosent.

Antall ledige i Skien er 1035, tallet for Porsgrunn er 680. Til sammenligning antall ledige i Fyresdal: 6

Konkret viser Navs tall at det er flest ledige stillinger innen helse, pleie og omsorg: 443

Deretter følger:

Reiseliv og transport - 400

Butikk- og salgsarbeid - 391

Bygg og anlegg - 375

Kontorarbeid - 244

For øvrig er det flest helt ledige innenfor reiseliv og transport - 1131 og butikk- og salgsarbeid - 1029.