Schulze ble tildelt prisen for sitt langvarige arbeid mot forurensning og miljøgifter, og den deles ut av miljøkonsulentene og miljøekspertene i Norge.

– Det er fremdeles like viktig å få bort miljøgiftene, og vi sliter fortsatt med ting som ble sluppet ut for 50 år siden. Miljøgiftene på bunnen av norske fjorder og havner forurenser vårt felles matfat og må fjernes så raskt som mulig, sier Schulze i en pressemelding.

TENKER MILJØ

Hensikten med prisen er å berømme en person som gjennom sin aktivitet har satt fagområdet forurenset grunn og sedimenter i fokus på en positiv måte. 

Kragerø-mannen har jobbet med forurensning og miljøgifter i en årrekke – først for Natur og Ungdom og de siste atten årene for Naturvernforbundet.