Det var tre fornøyde mottakere som ble gjort stas på under en lunsj i rådhusstua onsdag. De unge kunstnerne jobber med høyst ulike, men aktuelle temaer som spenner fra landskap og jordbruk i krise til digitale mediers makt og nyskapende orgelmusikk til Gjerpen kirke.

Gjennom satsingen på Kunstnerbyen Skien har Skien kommune to arbeidsstipender på 30 000 kroner hver som deles ut en gang i året, samt et større kunstnerstipend. Kunstnerstipendet består av 165 000 kroner, hvorav 30 000 øremerkes et formidlingsprosjekt, samt et 12 måneders opphold i Skien med leilighet og tilgang til atelier på Spriten kunsthall ute på Klosterøya.

Stipendene ble delt ut for 14. gang, og det kom inn 18 søknader til arbeidstipendene og 31 søkere til hovedstipendet.

Nytt verk i Gjerpen kirke

Komponist Birgit Djupedal får det ene av de to arbeidsstipendene for profesjonelle kunstnere. Hun ble valgt for prosjektet «Music for Bell and Organ», og 25-åringen ønsker å komponere dette verket til orgelet i Gjerpen kirke. I samarbeid med Laurits Telle Riple, ingeniør i kybernetikk, har hun også utviklet Bell machine, et helt nytt instrument. Djupedal er utdannet i musikkvitenskap og kirkemusikk på NTNU i Trondheim, men hun har også en master i komposisjon fra Reykjavik. Verkene hennes har blitt fremført under en rekke festivaler i inn- og utland.

Gransker digitale medier

Billedkunstner Ørjan Amundsen får også et stipend på 30 000 kroner. Han jobber med multimedia-installasjonen «Constellations» som skal vises på Telemark kunstsenter neste år. Amundsen har kunstutdanning fra Tromsø og Trondheim, og er relativt nyetablert i Grenland. I nevnte verk ønsker han å se nærmere på «digitale mediers makt, allestedsnærværenhet og de forføreriske, manipulative metoder som benyttes for å overtale, overbevise og fange publikums oppmerksomhet».

Blant de 31 søkerne til kommunens store kunstnerstipend med opphold, var det billedkunstner og grafisk designer Sidsel Bonde som ble den heldig utvalgte. 27-åringen fra Danmark har høyere utdanning innen kunst og design fra henholdsvis København og Bergen.

Søkere fra inn- og utland

– Hovedvekten av søkerne er i år, som tidligere år, billedkunstnere, men vi ser også at litteratur/tekst og scenekunst gjør seg gjeldende blant årets søkere. Søkerne fordeler seg geografisk på hele landet og vi ser en stadig økning av søknader fra kunstnere bosatt i utlandet. I år spenner søkermassen seg geografisk fra USA og Bolivia til Tromsø og Berlin, melder Skien kommune.

Miljø og landbruk

– Bonde oppgir at et av temaene hun ønsker å jobbe med under oppholdet i Skien er knyttet til problematikk relatert til jordskifte som en historisk løsning på kriser i bondesamfun­net. Hun ønsker å undersøke jordskifte som perspektiv til mulig løsning på fremtidige klimatiske og økologiske problemstillinger i det skandinaviske landbruket. Hun er spesielt interessert i å se nærmere på Gjerpensdalen i Skien som kulturelt landskap og biotop i denne sammenheng, heter det blant annet i juryens begrunnelse.

Sidsel Bonde kommer opprinnelig fra Sønderjylland, fra en familie som drev gårdsbruk. Da hun var ferdig utdannet designer tok hun en pause for å jobbe innen landbruket. Da kom også ideen om å koble de kreative evnene med problematikk knyttet til landskap og jordbruk. Hun flytter inn i Ibsengården i Snipetorp over nyttår, og setter spesielt pris på å få en sjanse til å fordype seg i arbeidet i ett år framover.

Kommunen anser kunstnerstipendene som viktige i markedsføringen av satsingen Kunstnerbyen Skien. De gir noen synergieffekter til byen, påpekte kultursjef Guro Honningdal.

– Politikerne i Skien er stolte av kulturavdelingen vår og denne ordningen. Det skjer utrolig mye i Skien, sa varaordfører Trude Tvedt som fikk æren av å lese opp juryenes begrunnelse.