Det sier Øyvind Kaasa, beboer på Lannaveien. En av mange som svært lenge har ventet på å få avlastningsveien Kaste-Stoadalen. Gleden er avdempet, etter nok en forsinkelse. Det var ventet at saken skulle nå Stortinget i februar.

Applauderer

Ordfører Bjørg Tveito Lundefaret applauderer at veiprosjektet er vedtatt i statsråd.

– Nå gjenstår kun stortingsbehandling, så er alle vedtak fattet, skriver hun på Facebook.

Prosjektleder Svein Tovslid i Statens vegvesen antar et vedtak i Stortinget i løpet av mai, og en utlysning av veiprosjektet til høsten. Alle grunneiere er kontaktet, og de er i dialog med veivesenet.

Da nærmer det seg bygging. Finansieringen er basert på fylkeskommunale midler og bompenger. Det blir lagt opp til anleggsstart i løpet av 2021, og at veien skal stå ferdig i 2023. Den nye traseen blir på 2,9 kilometer.

Så mye vil det koste

Lannaveien er som TA har gjentatt nesten til det kjedsommelige trafikkfarlig, og lite egnet til gjennomgangstrafikk. Når den nye veien står klar, blir Lannaveien stengt i Stoadalen.

I tidsperioden 1977–2019 har det vært 43 ulykker. Fra 2010–2019 har det vært to ulykker med alvorlig skadde, fem med lettere skader og to med ukjent skadeomfang, totalt ni ulykker.

Kostnadene til prosjektet, inkludert etablering av bomstasjon, er beregnet til 306 millioner kroner til 2019-kroner. Omregnet til 2020-prisnivå er kostnadsoverslaget 314 millioner kroner.

Takstgruppe 1 (kjøretøy med tillatt totalvekt 3500 kilo), skal betale 25 kroner. Takstgruppe 2 (over 3500 kilo) skal betale det dobbelte.

Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 får 50 prosent rabatt, mens nullutslippskjøretøy kjører gratis. Det er lagt til grunn et passeringstak på 40 passering pr. måned for kjøretøy i takstgruppe en. Alle rabatter forutsetter brikke og gyldig avtale.

Det blir bompengeinnkreving i 15 år. I finansieringsutregningene er det lagt til grunn etterskuddsvis betaling av bompenger i perioden 2024–2038. Bompengene utgjør 43 prosent av kostnadene.