Nærmer seg naturreservater

FÅR FØLGER: Vern av skogen gir resultater.

FÅR FØLGER: Vern av skogen gir resultater. Foto:

SKIEN: Fire nye naturreservater er foreslått vernet. Det er områder i Skien, Hjartdal, Notodden og Tinn.

DEL

Det er Fylkesmannen i Vestfold og Telemark som kommer med informasjonen, og det er Fylkesmannen som har lagt fram forslag.

Naturmangfoldloven er sentral, og tilrådningen har sin base i ordningen frivillig vern av skog.

Nasjonal verneverdi

De konkrete områdene som forslås vernet er: Røsaker i Skien (277 dekar), Oppsaljuvet i Heddal (159 dekar), Rupefjell og Selslinatten i Notodden/Kongsberg (16 026 dekar) og Rollagåsen i Tinn (762 dekar).

Det er Røsaker som har nasjonal verneverdi.

Trær - vegetasjon - dyreliv

Kjernen i frivillig skogvern er at skogeier selv tilbyr skogareal til vern. Hvis vernemyndighetene sier ja til tilbudet, kan arealet vernes som naturreservat etter naturmangfoldloven.

Det dreier seg om vern av trær, vegetasjon og dyreliv i det aktuelle området.

Tillatt med jakt og fiske

Vanligvis vil det være tillatt med jakt, fiske og høring av bær og sopp.

Siden skogeier avstår retten til å drive skogbruk i naturreservatet, vil vedkommende få erstatning for tapet av framtidige inntekter.


Artikkeltags