I et tidligere intervju med TA fortalte Samnøen at han har blitt nødt til å stenge bassenget på hotellet for å senke strømutgiftene og spare penger.

– Vi holder sirkulasjonen i gang, men jeg tror ikke det er så mange som vil bade når det nærmer seg fjelltemperatur i vannet, men vi må gjøre noe som monner, sa han.

Også Halvor Vinje ved Haukelifjell skisenter har sendt inn et brev til kommunen som en oppfølging av Samnøen sitt brev.

– For at skisentrene skal ha mulighet for drift blant annet i jule- og nyttårsuka, og vinteren generelt, så er vi helt avhengige av å produsere snø, mye snø! De tre skisentrene er helt klart usikre på om det er verdt den formidable kostnaden, og er i tvil om vi skal planlegge produksjon, på grunnlag av de uvisse og ekstreme strømprisene, skriver Vinje i brevet på vegne av Kristin Larsen ved Rauland skisenter, Ivar Magnesen ved Raulandsfjell alpinsenter og Haukelifjell skisenter.

13,5 millioner

Ordfører og varaordfører i Vinje kommune ba administrasjonen om å komme med en sak om strømstøtte til næringslivet i Vinje denne høsten.

I saksframlegget til formannskapet foreslo rådmannen å bevilge en ramme på 13,5 millioner kroner til strømstøtte for andre og tredje kvartal 2022.

– Det betyr i praksis at næringslivet får samme strømpris som vanlige husholdninger får fra staten, men uten grensen på 5000 kilowattimer. Ordningen som har blitt vedtatt er for andre og tredje kvartal i år og blir en refusjon av regninger næringslivet har hatt, forteller Kleven.

Forslaget ble vedtatt i formannskapet 1. september og skal videre til kommunestyret.

– Det kom også et tilleggsforslag fra varaordfører å til budsjettseminaret utrede makspris for næringslivet, forteller Kleven.