Tar ingen selvkritikk

Justisminister Grete Faremo  presenterte Kripos-sjef Odd Reidar Humlegård som ny konstituert politidirektør fredag.

Justisminister Grete Faremo presenterte Kripos-sjef Odd Reidar Humlegård som ny konstituert politidirektør fredag. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Justisministeren har utvist dårlig lederskap, mener opposisjonen, men Grete Faremo (Ap) tar ingen selvkritikk. Fredag beordret hun Odd Reidar Humlegård til å ta jobben som politidirektør.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

- Jeg snakket med avgått politidirektør Øystein Mæland fredag morgen, og det er en tung dag for oss begge. Likevel er jeg overbevist om at jeg har gjort det riktige og opptrådt ryddig, sier justisminister Grete Faremo.

Hun sier hun aldri vurderte å gi Øystein Mæland sparken som politidirektør. Hun sier at hun i dagene etter at 22. juli-kommisjonen la fram sin rapport, kun har vært opptatt av «det store endringsprosjektet» - et endringsprosjektet som blant annet skal styrke politiets beredskap.

- Jeg har ikke vært der at jeg har vurdert om folk må gå i ledelsen i politiet, heller ikke Øystein Mæland. Men jeg kunne heller ikke utelukke slike utskiftninger, sier Faremo.

Faremo sier at hun aldri tidligere hadde vurdert seg som inhabil i sitt forhold til politidirektøren - heller ikke da hun ble utnevnt som justisminister i fjor høst. Men tyngden i 22. juli-kommisjonens kritikk av politiet gjorde det nødvendig å be lovavdelingen i Justisdepartementet om å foreta en habilitetsvurdering.

- Da lovavdelingen sa at jeg var nær opp mot inhabil, valgte jeg å erklære meg inhabil, sier Faremo.

Det var torsdag, få timer før Mæland trakk seg som politidirektør, at Faremo ba lovavdelingen om habilitetsvurderingen. I svaret fra departementet framgår det at anmodningen er blitt forstått slik at den også omfattet "spørsmål om departementet skal gå inn for at politidirektørens tjenesteforhold skal avsluttes».

Opposisjonen på Stortinget, blant dem Venstres leder Trine Skei Grande, menere svarbrevet røper at Faremo har bedt lovavdelingen vurdere om hun kunne si opp Mæland, eller om noen andre måtte gjøre det.

På en pressekonferanse fredag ble Faremo gjentatte ganger konfrontert med ordlyden i departementets svar, men statsråden fastholdt at hun aldri har vurdert å fjerne Mæland fra stillingen.

Beslutningen om å erklære seg inhabil, orienterte hun departementsråd Tor Saglie i Justisdepartementet om klokken 14 torsdag, fortalte hun. - Samtidig ba jeg departementsråden orientere Mæland om dette, sa Faremo.

Faremo har beordret kripos-sjef Odd Reidar Humlegård midlertidig til stillingen som politidirektør. Ny politidirektør vil bli utnevnt senere.

Humlegård får gode skussmål, men opposisjonspartiene er kritiske til hvordan justisministeren håndterte prosessen som førte til at Øystein Mæland torsdag trakk seg fra stillingen.

Høyre-leder Erna Solberg er ikke imponert over regjeringens og særlig justisminister Grete Faremos håndtering av Mæland-saken.

- Det er forståelig at en regjering har behov for å vise handlekraft, men denne burde heller ha kommet til uttrykk før 22. juli. Det vi har sett de siste dagene kvalifiserer ikke til god karakter for ledelse, sier Solberg.

Siv Jensen er enig. - Måten Faremo har håndtert saken på, vitner om dårlig ledelse, sier Frp-lederne til NTB.

Hun betegner saken som underlig og sier Faremo nå framstår som en svekket justisminister. Håndteringen kan være aktuell for en gjennomgang i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, mener Frp-lederen.

- Komiteen kan se nærmere på det i en større sammenheng dersom de beslutter å opprette sak om forhold som er tatt opp i 22. juli-kommisjonens rapport, sier Jensen.

Den nye politidirektøren har den fordelen at han har politifaglig bakgrunn, sier leder for Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen.

I tillegg har han kombinasjonen av operativ erfaring og juridisk utdannelse. Det lover godt for en mann som står overfor en formidabel utfordring, sier fotfolkets talsmann i politiet.

Johannessen sier han kjenner Humlegård som en mann med åpen lederstil og stor vilje og evne til samarbeid.

Fornøyde

Selv om alle landets politimestere torsdag formiddag ga politidirektør Øystein Mæland sin fulle støtte, er det ingen som stiller seg negativ til den nye politidirektøren Odd Reidar Humlegård.

Politimester i Agder, Kirsten Lindeberg, sier hun liker valget av ny toppsjef for politiet.

- Jeg er veldig glad for at justisministeren har gjort akkurat det valget hun har gjort. Humlegård kan ta videre det Mæland hadde startet på. Han har bred erfaring og en innstilling til hva politiet bør bli som jeg er enig i, sier Lindeberg til NRK.

Full tillit

Også politimester i Vestfinnmark politidistrikt, Thorbjørn Aas, sier Humlegård har hans fulle tillit. Aas sier skiftet i seg selv var uheldig, men når det nå er et faktum er han helt og fullt klar til å hjelpe Humlegård i å gjennomføre de store oppgavene som ligger foran. Han ser fram til samarbeidet med den nye politidirektøren.

Politimester Beate Gangås i Østfold mener Humlegård har de egenskapene politiet trenger i den situasjonen etaten er i nå. Hun tror Humlegård kan spisse direktoratets rolle som leder for de ulike politietatene, sier Gangås til VG.

Politimester i Gudbrandsdal politidistrikt, Arne Hammersmark, mener dårlig ledelse på topplan i statsforvaltningen har ført til at Øystein Mæland ble ofret. Hammersmark sier til Aftenposten at han hadde mer tillit til Mæland enn til Faremo.

(ANB-NTB)

Artikkeltags