Satsing har gitt gevinst

SUKSESS: Å få folk til å bevege seg har vært målet til bedriften Made for Movement. Disse har bidratt til at bedriften har blitt en suksess: (fra venstre) Ånund Olsen (gründer), Steinar Riis (tidligere næringssjef), Per Wold (tidligere Vekst i Grenland). Lengst til høyre sees Gunleik Vøllestad fra Ernest & Young.

SUKSESS: Å få folk til å bevege seg har vært målet til bedriften Made for Movement. Disse har bidratt til at bedriften har blitt en suksess: (fra venstre) Ånund Olsen (gründer), Steinar Riis (tidligere næringssjef), Per Wold (tidligere Vekst i Grenland). Lengst til høyre sees Gunleik Vøllestad fra Ernest & Young. Foto:

Artikkelen er over 7 år gammel

SKIEN: Å satse på bedrifter i en oppstartsfase, kan gi flotte resultater. Det viste et samfunnsregnskap som ble lagt fram i går.

DEL

Det var Vekst i Grenland som hadde bestilt samfunnsregnskapet og som la fram resultatene i Skien.

Bestillingen kom i forbindelse med at Vekst i Grenland fyller 20 år. Oppdaget: utarbeid et samfunnsregnskap for en bedrift som Vekst i Grenland bistod i etableringsfasen.

Ernst & Young fikk oppdraget og valgte seg Made for Movement.

OFFENTLIGE FÅR MEST

Det viser seg at verdiskapningen til Made for Movement i perioden 2002 til 2011 fordeler seg slik:

* 35 prosent tilføres det offentlige.

* 27 prosent til de ansatte.

* 23 prosent til aksjonærene.

* 15 prosent til selskapet.

I perioden har Made for Movement omsatt for 100 millioner kroner.

Verdiskapningen baserer seg på salgsinntekter og ulike utgifter.

ET EVENTYR

Det var en rekke aktører til stede under presentasjonen til Ernest & Young som fant sted i lokalene til Made for Movement på Rødmyr, blant disse var representanter for bedriften, kommunene i Grenland og Vekst i Grenland.

- Det har vært et eventyr, og det skal fortsatt være et eventyr, uttalte gründer Ånund Olsen. Han var takknemlig for den støtten Vekst i Grenland og Skien kommune hadde kommet med i starten på 1990-tallet. Beløpet fra Vekst i Grenland er i alt på om lag 200 000 kroner.

BEVEGELSE

Made for Movement står bak produkter som hjelper barn og voksne som har vanskeligheter med å bevege seg. Bedriften har 24 ansatte i Norge og noen titalls i utlandet. Omsetningen i 2012 er beregnet til 75 millioner kroner.

- Denne bedriften er en av flere som har blitt støttet av oss i en tidlig fase og som har blitt en suksess, uttalte Ståle Tveit i Vekst i Grenland.

Bambles ordfører Jon Pieter Flølo benyttet anledningen til å skryte av grenlandsamarbeidet og Vekst i Grenland.

- Vi trenger å beholde de arbeidsplasser vi har, og vi trenger å utvikle nye. Vekst i Grenland er et verktøy i dette.

Artikkeltags