(Siste)

Det er over 13 prosent mer enn landsgjennomsnittet.

Norske lederlønninger varierer stort fra fylke til fylke, viser en fersk undersøkelse gjennomført av organisasjonen Lederne

579.200 kroer

Snittlønnen til en norsk leder er ifølge undersøkelsen 579 200 kroner. Korrigerer vi bort olje- og gassektoren, som trekker opp snittet i oljefylkene betydelig, ligger hovedstadens ledere på lønnstoppen.

– Resultatene viser at de mest befolkningsrike fylkene langt på vei også har de best betalte lederne, sier forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne.

– Likevel ser vi at ledere i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal ligger foran sine kolleger i Oslo – dersom vi inkluderer oljesektoren i regnestykket,

Oljesektoren

– Vi har svært mange medlemmer som arbeider i oljesektoren, samtidig som denne bransjen lønnsmessig ligger langt over alle andre bransjer, forklarer Brekke.

– For å få et mest mulig representativt utvalg, valgte vi derfor å holde olje og gass utenfor når vi så på lønnsforskjellene i landets 19 fylker. Da får vi en snittlønn blant norske ledere på 502.800 kroner, der Oslo-lederne topper statistikken med en lønn på 579.900 kroner.

Store kommuner

En klar tendens i er at lederlønningene øker i takt med kommunens størrelse.

Lederlønnen i en kommune med over 50.000 innbyggere er om lag fem prosent høyere enn de minste kommunene.

Brekke mener at det er en naturlig sammenheng mellom bedriftens størrelse, hvor den ligger i landet og hva lederen tjener.

Også kostnader

– Det er flere arbeidsplasser og større bedrifter i befolkningsrike fylker. En konsekvens av dette er økt lønn fordi konkurransen om de beste hodene er hardere. I tillegg har de store selskapene større inntjening, som gir bedre lønnsevne, sier han.

Forbundslederen understreker at det ikke bare er lønningene som er på topp i de mest befolkningsrike fylkene. – Kostnadsnivået er ofte i øvre del av skalaen i fylker med høy befolkningstetthet, som i Oslo, sier han.

Lavest i nord

Rådgiver Stein Stugu i De Facto kunnskapssenter mener de regionale forskjellene er betydelige.

– Lederne i Nord-Norge og på Østlandet, utenom Oslo og Akershus, ligger lavest i landet. Innlandsfylkene, samt Vestfold og Østfold, ligger langt under snittet for hele landet, sier han.

Funnene er hentet fra undersøkelsen Norsk Ledelsesbarometer 2011, som er utført blant 2515 ledere og mellomledere over hele landet. (ANB)