Dum eller velgjører?

GLAD I FLY: Magne Forland får stadig tynnere lommebok samtidig som flyselskapet hans går stadig bedre.

GLAD I FLY: Magne Forland får stadig tynnere lommebok samtidig som flyselskapet hans går stadig bedre. Foto:

Av
Artikkelen er over 9 år gammel

Flyentusiasten Magne Forland (69) fra Skien er enten dum eller en velgjører. Han pøser penger inn i flyselskapet Vildanden og lommeboka blir stadig tynnere. Om han noen gang får tilbake pengene er høyst usikkert.

DEL

Selv om halvparten av kommunestyret i Skien under avstemningen om flyplassens videre drift for ett år siden ønsket å nedlegge Skien lufthavn, så fortsetter Vildanden å fly høyt. Gründeren og hovedaksjonæren Magne Forland øser på med aksjekapital og lån til selskapet, i påvente av et endelig take off økonomisk.

MEGET GENERØS

For Magne Forland personlig fremstår det uklart om han utøver dumskap eller kun gjør gode gjerninger i sin utøvelse av eierrollen. Han er sta som en fjellgeit og vil ikke se på at flyplassen legges ned.

- Vi har slitt tungt i mange år og vært på kanten av stupet. Ingen tvil om det.

Magne Forland vil ikke kommentere hvor mange millioner kroner som hans familie har lagt igjen i Vildanden opp gjennom årene. Generøsiteten er uansett enda i behold. I notene til 2008-regnskapet for Vildanden fremgår det at aksjonærene har gitt et ansvarlig lån på til sammen 10,5 millioner kroner til selskapet. Lånet blir ikke renteberegnet. Det aller meste av lånekapitalen kommer fra Magne Forland og hans familieselskaper Hybeko Forland AS og Fokaa AS. Uten de pengene ville selskapet sannsynligvis vært konkurs.

Magne Forland er gründeren som bygde seg opp på løfteutstyr og etablerte Hybeko Forland AS, en familiebedrift som bare i løpet av de to siste årene har generert et overskudd på litt over 20 millioner kroner. Generasjonsskiftet og overføringen av aksjene i henholdsvis et drifts- og eiendomsselskapet til de to sønnene er gjennomført. Men far har enda det avgjørende ordet når det kommer til større investeringer.

- Jeg har ikke noe håp om å få tilbakebetalt det ansvarlige lånet med mindre Vildanden blir god butikk og andre kjøper oss opp. Vår familie er vant med å ta risiko, sier Forland.

Lånet kan konverteres til aksjer, men for ham fremstår det som noe tull slik balansen er i selskapet. Ved utgangen av 2008 var underbalansen drøye 20 millioner kroner.

BLE IKKE MED

Forland-familien kontrollerer 68 prosent av aksjene i Vildanden, Jostein og Sidsel Sauar ni prosent via SJ Holding AS og tidligere styreleder i selskapet Tore Sundvor 6,5 prosent. Disse tre grupperingene sammen med Haugerød & Nilsen har dratt lasset og sørget for likviditetstilførselen til selskapet. Pengene er brukt til å rydde vekk tidligere pådratt gjeld andre steder i selskapet.

Tidligere i år ble det holdt ekstraordinær generalforsamling i selskapet hvor styret ba samtlige aksjonærer om å bidra med et konvertibelt lån på 3-4 millioner kroner. Den nødvendige kapitalen ble ikke tegnet og følgelig ble tegningen avvist.

- Jeg syntes det var veldig skuffende at aksjonærene ikke deltok, sier Forland. Derfor tok Vildandens «rike onkel» selv og spyttet i hendene og ga på vårparten enda mer ansvarlig lån til selskapet. Hvor mye vil han ikke si.

Nå vurderer styret nye innspill for å styrke likviditeten. I løpet av høsten vil ledelsen se på muligheten for å hente frisk kapital fra nye aksjonærer.

DANSKENE KOMMER

Nylig inngikk Vildanden avtale med Danish Air Transport om å leie et av deres 46 seters fly på rutene til Vestlandet. Fly nummer to skal leies inn fra et annet selskap som Forland foreløpig ikke ønsker å navngi. Fra høsten av vil derfor svenske svenske Avitrans AB være borte fra Skien lufthavn. Med de nye flyene får Vildanden bedre materiell og et lavere kostnadsbilde. Styret regner med overskudd i regnskapet dette året, i ølge Forland.

Artikkeltags