Gå til sidens hovedinnhold

Når fortsatt ikke opp i pol-kampen: – Svekket handel

BAMBLE: Bamble kommune har hatt polutsalg i Langesund sentrum på ønskelista i årevis, men lite tyder på at det vil bli oppfylt med det første.

Kommunen gir jevnlige oppdateringer til vinmonopolets ledelse om status for næring, turisme, utvikling og utbygging i Langesund. «Polmyndighetene» har allerede vært på befaring tre ganger tidligere, og på bakgrunn av det har de også blitt bedt om å holdes orientert.

Senest i høst ble det på nytt fattet vedtak om nye vinmonopolbutikker, men heller ikke denne gang nådde altså Langesund opp.

Sentrale føringer for nyetableringer er blant annet at de ikke skal gå med underskudd og at områder med dårlig tilgjengelighet skal prioriteres.

– Mye aktivitet sommerstid

Kommunikasjonssjef Jens Nordahl i Vinmonopolet gir i brev tilbake til kommunen en nærmere statusrapport om hvor «landet ligger».

Som før framhever han byen som en flott perle ved kysten, med mye aktivitet sommerstid, som de har fulgt relativt tett gjennom snart 15 år.

– Butikker har kommet og gått, vårt hovedinntrykk er like fullt at handelen i Langesund er noe svekket siste drøye tiår, skriver han.

Kommunen på sin side har vist til at både Hovden, Hvaler og Stavern har fått polutsalg. Det er imidlertid ikke direkte sammenliknbart med Langesund, poengterer Nordahl.

– Til grunn for Vinmonopolets beslutninger ligger blant annet analyser av handel og avstand til nærmeste pol. Hovden og Hvaler ligger henholdsvis ca. 70 og 30 km fra nærmeste pol. Avstand fra Langesund til nærmeste pol på Brotorvet er 6,4 km (Gule sider). Larvik kommune (Stavern) har årlig handel rundt 3,5 milliarder kroner, Bamble kommune drøyt 1,3 milliarder, skriver han.

Årlige vurderinger

Selv om oddsen med dette ikke virker å være styrket for øyeblikket, presiserer Nordahl at de vil fortsette å gjøre årlige vurderinger av Langesund i årene som kommer.

Smietangen, som av pol-forkjemperne lenge har vært trukket fram som en nøkkel, vektlegges også av kommunikasjonssjefen.

– Vi følger utviklingen med interesse (særlig Smietangen, og annen etablering), og mottar gjerne oppdateringer. Handel (bredde og tyngde), innbyggertall, avstand til nærmeste pol, arbeidsplasser, turisme, hytter, grensehandel, forbipasserende/ÅDT og alle andre faktorer som påvirker stedets aktivitetsnivå er forhold vi tar med i våre analyser, og som vi gjerne mottar oppdatert informasjon om, hvis kommunen besitter det, avrunder Nordahl.

Avventer med ny henvendelse

Ordfører Hallgeir Kjeldal tar brevet til etterretning og konstaterer at Langesund per nå ikke når opp. Men de gir ikke opp.

– I Langesund er det så mye bra prosjekter på gang og vi vil få stadig flere beboere nær sentrum. Smietangen er allerede nevnt av de selv og vi har også ny boligutbygging på trappene på Salen som vi snart skal 1.-gangs behandle. Neste henvendelse fra vår side vil nok nå komme når store nye prosjekter er realisert og det blir lys i vinduene, sier Kjeldal.

Det er kommunen og handelsstanden i fellesskap som jobber for et polutsalg i Langesund.