Klubb1 konseptet har blitt omtalt som «nachspielklubb» og har fått et kontant nei av Porsgrunn kommune til å drive en slik virksomhet i Maxbo-bygget. Bygget er eid av Rom eiendom sammen med Porsgrunn utvikling, gjennom det nyopprettende AS-et C.E. Berg-Hanssens gate 11. Porsgrunn utvikling er på sin side eid av Porsgrunn kommune.

– De har ikke noe grunnlag for å si nei til dette. Vi har en kontrakt, og har hele tiden vært åpne om hva vi skal drive med: Vi skal være en slags fritidsklubb for voksne, og 80 prosent av aktiviteten vår skal foregå på dag- og kveldstid, forteller Svindal.

Han understreker at det i kontrakten står at bygget skal brukes som klubblokale og kontor. Svindal forteller om flere befaringer sammen med utleiers representant, og at de til slutt ble enige om å leie 300 kvm. i bygget.

– ALT PÅ DET TØRRE

Svindal mener eierne av bygget bør kompensere for utleggene klubben allerede har hatt dersom de må forlate eller blir enige om å forlate bygget. Han anslår at 500 dugnadstimer er lagt ned i bygget, og at materialinnkjøp og innkjøp av for eksempel møbler og utstyr til nåhar kostet nærmere 100 000 kroner. Noe som er lagt ut fra privat konto.

– Vi har alt på det tørre, og har opplyst om alt underveis. Det mener utleierne at vi ikke har gjort, men det har vi. Vi er ikke interessert i å drive med noe som kan være ulovlig, og dermed bli stengt etter en uke. Vårt mål er å lage et samlingssted for folk. Skape noe sosialt. Tenk på alle de som sitter hjemme hver kveld, som kanskje ikke har en hobby. Vi kunne fått biljard-miljøet oppe og gå, og skapt noe miljø rundt shuffleboard også.

Planlagt åpning var 1. mars, og aldersgrensa 20 år. Men å bli omtalt som «Nachspielklubb» satt spikeren i kista. Kommunen ville ikke gå god for et slikt leieforhold.

– Folk skal kunne ha med seg drikkevarer selv. Opprinnelig var ideen at klubben kjøpte inn drikkevarer, og at medlemmene skulle kunne betale medlemskap, og alltid ha kald drikke i kjøleskapet i klubben. Slik blir det mest sannsynlig ikke, sier Svindal. Vi venter fortsatt på svar fra Forvaltning i politiet på hvordan vi skal kunne gjøre det lovlig.

Han har bedt kommunen gi svar på om det kreves en bruksendring før lokalene kan tas i bruk, og hvor mange mennesker som kan samles i klubblokalene.

– Jeg tror at folk ville sett det positive med dette om vi hadde kommet i gang. Det negative er støy i forbindelse med transport til og fra. Det positive er et sosialt samlingssted, med voksne folk, og med nulltoleranse for dop og dårlig oppførsel, sier 33-åringen.

ADVOKATMAT

– Det har nok vært en del informasjon som ikke har vært korrekt underveis. Styrets intensjon er at vi må få ryddet opp i dette, sier styremedlem Ole Henrik Lia i C.E. Berg-Hanssens gate 11 AS. Hva resultatet blir tør han ikke spå.

– Vi har også engasjert advokat, så det er jussen som får ta seg av dette, sier Lia.

C.E. Berg-Hanssens gate 11 AS kjøpte i sin tid Maxbo-bygget fordi det ligger strategisk til for den nye jernbaneutbyggingen.