Det opplyser Karl Gustav Olsen som leder Klovholt lokaltutvalg.

Om kort tid er det møte, og nok en gang er temaet: «Nye RV36 – fartsbegrensning».

Vil ha målepunkter

– Vi har i de siste årene, siden byggingen av veien var avsluttet, forsøkt å ha dialog med Vegvesenet, og vi har fått melding om at målepunkter skulle komme på plass, slik at vi fikk målt den faktiske trafikken og hastigheten på den, opplyser Olsen.

– Dessverre er det ingen ting som har skjedd i den retning. Derfor må vi ta dette opp på nytt.

Mange klager

– Du får klager?

– Ja, vi får en masse henvendelser fra folk som bor langs riksveg 36. Det kan ikke være tvil om at den faktiske støyen er langt høyere enn det beregningene viste i forkant.

– Og innstillingen i saken er å forsøke igjen?

– Ja, en ny purring må sendes veimyndighetene.

Strekningen det handler om går fra Skjelbredvegen over Ulefossvegen til sandtaket ikke langt fra flyplassen.