– Brannen har satt fokus på problemene i området, og jeg vil gjerne understreke at det har vært en økning i kriminalitet, rusmisbruk og støy over en lengre periode. Dette har gjort det ubehagelig for beboerne å bo i området, skriver en bekymret beboer på Bjørntvedt i Porsgrunn.

Henvendelsen kommer i kjølvannet av at en leilighet på Brekke på Bjørntvedt i Porsgrunn sto i full fyr tidlig fredag morgen, i forrige uke. Brannvesenet fikk raskt kontroll på brannen som lå i tredje etasje på blokka. Leiligheten ble totalskadd som følge av brannen.

Boligblokka som vender ut mot Aallsgate er kommunal og nå tar naboer til ordet og mener situasjonen er uholdbar.

– Som beboer på Bjørntvedt ønsker jeg å uttrykke min sterke misnøye med situasjonen i Brekka. Jeg mener at kommunen bør avvikle Brekka som kommunale boliger og finne alternative løsninger for de som bor der.

– Situasjonen har blitt uholdbar, og det er ikke lenger akseptabelt å utsette beboerne for de farene og ulempene som følger med å bo i området.


– Støy

Naboen poengterer at det er forståelse for at kommunen har ansvar for å balansere behovene til beboerne i området, med de sosiale problemene som har oppstått.

– Men med brannen som en alvorlig påminnelse om hvor farlig situasjonen kan være, mener jeg at det er viktig at kommunen handler raskt og effektivt.

– Jeg vil også påpeke at situasjonen i Brekka ikke bare påvirker beboernes trygghet og trivsel, men også deres helse. Den økte eksponeringen for støy og forurensning har en negativ innvirkning på deres helse og velvære, heter det videre.


Har fått nok

Også en annen beboer har henvendt seg til kommunen for å ytre sin bekymring. Vedkommende trekker paralleller til nabokommunen.

– Jeg vil også peke på at et tilsvarende boligkompleks ble avsluttet i Bamble på Cocheplassen. Å samle så store grupperinger i et stort kompleks kan i tillegg være en fare for liv og helse, som det tragiske brannutbruddet.

Nå ber de kommunen om å ta tak i problemene og sette inn tiltak for å sikre beboerne i området.

– Jeg ber kommunen om å ta affære med umiddelbar virkning for å redusere de uønskede aktivitetene og for å beskytte sikkerheten og velværet til barna som bor i området.

– Jeg ber kommunen om å finne alternative løsninger for beboeren på brekka. Nå er det nok, avslutter naboen.

Dette sier kommunen

Ole Henrik Lia, virksomhetsleder for bygg- og eiendomsdrift i Porsgrunn kommune, opplyser at det ikke er ukjent for dem å få slike henvendelser.

– Vi får sånne henvendelser fra tid til annen i forbindelse med kommunale boliger, og det blir håndtert på samme måte bestandig. Kriminelle handlinger må politiet ta seg av, og så skal vi sørge for å skaffe boliger til folk, sier Lia til TA.

– Det hevdes at det økt kriminalitet i området. Er dette noe kommunen kjenner til?

– Ikke på noen som helst måte.

Lia meddeler at de jobber med å svare på henvendelsene fra naboene.

– VI svarer i generelle vendinger og opplyser at det er den enkeltes ansvar for hvordan man lever og følger loven. Så sørger vi for at de har et sted å bo. Det er det som er vårt mandat, avslutter eiendomssjefen.