Duejakta er i gang. Lørdag startet den årlige jakta, blant annet i Gjerpensdalen i Skien.

Flere av naboene reagerer.

– På en grytidlig lørdag våknet vi opp til det som minner om en krigssone her på Frogner, sier mannen.

– Skremmende

Han bor sammen med familien på Frogner, med utsikt over Gjerpensdalen.

– Lørdag gikk det sikkert av 30–40 skudd her i løpet av et par timer. Det bor mange mennesker her, også mye barn. Barna blir livredde og vi er bekymret for sikkerheten rundt dette, forteller mannen.

– Det er forferdelig skremmende å våkne opp til, legger han til.

Lørdag var det oppstart for duejakta. Den skjer på innmark i hele dalføret fra Porsgrunn til naturreservatet Børsesjø i Skien.

Aktiviteten er størst i grålysningen og skumringen.

I lovverket slås det fast at det kommunale miljø- og helsevernet skal hindre at befolkningen plages av fysiske, kjemiske og sosiale miljøfaktorer. Støy nevnes konkret. I viltloven står det ingenting om støy.

Lovlig jakt

Viltforvalter Eigil Movik ved Grenland landbrukskontor har så langt ikke fått noen offisielle klager på jakta i Gjerpensdalen.

– Det er lov til å jakte i dette området. Om noen går ut over det som oppfattes forsvarlig blir det imidlertid en annen sak. Jeg har så langt ikke fått noen klager eller hørt noe som skulle tilsi at noen ikke har fulgt lovverket, sier Movik til TA.

Dersom det blir begått lovbrudd skal politiet kontaktes.

– Man skal vise aktsomhet og ta sikkerheten på alvor. Om man skyter og det ikke er til fare for folk er jakten helt innenfor, legger Movik til.

– Hårreisende

Beboern TA har pratet med mener politikerne må på banen.

– At politikerne fortsatt tillater jakt i Gjerpensdalen er hårreisende, sier han.

Viltforvalter Movik kan ikke huske når jakta i Gjerpensdalen startet opp for første gang, men det var lenge siden.

– Der har det nok vært jakt siden tidenes morgen. Det er et viktig område for mange jegere.

Han har imidlertid en klar oppfordring når andejakta snart starter opp.

– Ofte skyter man and på trekk i skumringen. Da er det særdeles viktig at jegerne ser hva de skyter på og unngår fredede og sårbare arter. Det er mye ender som trekker nedover, men ikke alle er jaktbare. Her har vi hatt oppsyn tidligere, avslutter Movik.