Det melder Vestfold og Telemark fylkeskommune i en pressemelding.

I neste uke starter arbeidet med å legge om kjøremønsteret på Moheim i Porsgrunn, i forbindelse med etableringen av den nye rundkjøringen på fylkesvei 32.

I den forbindelse må gamle rabatter fjernes og asfalt freses vekk. Dette vil lage noe støy.

Det skal også legges ny asfalt og veioppmerking på stedet.

Dette er arbeid som må utføres på nattetid, for å være minst mulig til hinder for trafikken.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Prosjektet omfatter bygging av ny firearmet rundkjøring på fylkesvei 32, i området ved Prestemoen og Bjørkedalsvegen. Det bygges også ny gang- og sykkelbro over veien. Målet med prosjektet er å bedre trafikkavviklingen og flyten i området rundt Moheim, og å bedre trafikksikkerheten for gående og syklende.

Denne omlegging vil være slik i om lag en måned, før neste del av omleggingen vil bli utført.

Prosjektet skal være ferdig 1. desember 2022

– Vi beklager de ulempene nattarbeidene medfører for våre naboer, men nå er det ikke lenge igjen til en ny og bedre løsning er på plass, heter det i pressemeldingen.