– Ekstramidlene vil gå til å gjennomføre tiltak som kan settes i gang raskt, samt opprettholde fremdrift på store pågående prosjekter. Mesteparten av arbeidet vil bli utført i 2020, sier direktør Kjetil Lund i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i en pressemelding.

Pengene fordeles over hele landet, men Lund peker spesielt på et prosjekt for flomsikring av Drammenselva i Mjøndalen.

Av andre store prosjekter nevnes kvikkleiresikring i Bøle i Skien, ved Li skole i Nittedal, på Rødde i Melhus, samt flomsikring av Gjerdelva i Hareid og på Branderuåa i Sør-Fron.

Prosjektene vil også bidra til sysselsettingen, påpeker olje- og energiminister Tina Bru (H).

– Det er viktig i den krevende økonomiske situasjonen vi står i som en følge av koronaviruset, sier hun.