Kontrakten som torsdag ble signert med Morgedal Entreprenør AS er på 23 millioner kroner og den totale kostnadsrammen for prosjektet på 50 millioner kroner.

– Selv om dette er en liten bro, er dette et av de mest kompliserte prosjektene vi har i Vestfold og Telemark for tiden. Det er svært kompliserte grunnforhold, med 10 meter ned til fjell og mye kvikkleire i området, som har krevd spesialløsninger, sier seksjonsleder Svein Andres Tovslid i en pressemelding.

Omkjøring

Det er Morgedal Entreprenør som skal bygge den nye Åse bru, på fylkesvei 359. De tar sikte på åstarte arbeidet i uke 16, og regner med at broen blir stengt fra trafikk fra 19. april. Broen vil da være stengt fram til den nye broen står ferdig i oktober.

Mens brua er under bygging, vil all trafikk måtte velge andre veier.

Hoveddelen av trafikken må gå på riksvei 36. Dette gjelder all gjennomgangstrafikk mellom Bø og Lunde, i tillegg til alle kjøretøy over tre tonn.

Den eneste trafikken som vil ha anledning til å bruke omkjøring via Tjønnåsveien er helt lokal trafikk, og da bare kjøretøyer under tre tonn. Kollektivtrafikken og utrykningskjøretøy er unntatt fra dette.

Omkjøring vil bli skiltet.